معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- مدیریت و کارکنان
معرفی مدیر و کارکنان امور فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مرتضی علی اصغری - مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

AWT IMAGE

استادیار : مرتبه علمی
برق - کنترل : رشته و گرایش
m.aliasgharyuut.ac.ir : پست الکترونیکی
04431980217 : شماره تماس
سارا یمین - کارشناسی مالی امور فرهنگی و دانشجوئی

 AWT IMAGE

کارشناسی : مدرک
زبان و ادبیات انگلیسی : رشته و گرایش
yamin_sarayahoo.com : پست الکترونیکی
04431980253 : شماره تماس
رضا محمد زاده- کارشناس فرهنگی و اجتماعی - کارشناس تشکل های اسلامی 

AWT IMAGE

دانشجوی کارشناسی ارشد مدرک
مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عم : رشته و گرایش
r.mohammadzadeh313gmail.com : پست الکترونیکی
04431980225 : شماره تماس
اولدوز ارشدی - کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

AWT IMAGE

کارشناس ارشد : مدرک
روانشناسی/آموزش زبان انگلیسی : رشته و گرایش
olduzarshadiyahoo.com : پست الکترونیکی
04431980225 : شماره تماس
سارا قهرمانی - کارشناس دینی و قرآنی ، امور کانون ها ، نشریات و فرهنگی خوابگاه ها

AWT IMAGE

 کارشناسی : مدرک
الهیات و معاف اسلامی : رشته و گرایش
s.ghahramani313chmail.ir : پست الکترونیکی
04431980225 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.1120.1606.fa
برگشت به اصل مطلب