دانشگاه صنعتی ارومیه- روسای قبلی دانشگاه
ایرج میرزایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

  AWT IMAGE

الف) مشخصات فردی

 • نام و نام خانوادگی : ایرج میرزایی
 • متولد ۱۳۳۹ شهرستان اهر
 • متاهل، دارای دو فرزند
 • استاد تمام و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه
 • آدرس: ارومیه، کیلومتر ۱۱ جاده سرو، دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی و مهندسی
 • Email: i.mirzaeeurmia.ac.ir

ب) سوابق تحصیلی و مرتبه علمی

 • دکترای تخصصی : مکانیک (هوا - فضا) دانشگاه Bath انگلستان ۱۳۷۶
 • مرتبه علمی : استاد تمام (Full Professor) دانشگاه ارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه
 • فوق لیسانس : مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی ) دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۶۸
 • لیسانس : مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۶۵

·دیپلم : ریاضی و فیزیک سال ۱۳۵۸ با معدل ۰۶/۱۹ از شهرستان اهر

ج) سوابق شغلی و فعالیتهای اجرایی و پژوهشی

 • بنیانگذار، مسئول راه اندازی و رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه به مدت ۹ سال
 • مشاور ارشد شهردار و رئیس اتاق فکر شهرداری ارومیه از سال ۱۳۹۰ تاکنون
 • عضو اتاق فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۴ سال
 • مبتکر و مجری طرح سلامتی «پیاده روی سنجی (پرس)» و دارنده ۴ لوح تقدیر از ۴ وزارت خانه مرتبط (وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
 • نایب رئیس و دبیر اجرایی اولین همایش دریاچه ارومیه, شهریور ۱۳۸۰
 • رئیس دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از مرداد ۱۳۷۸ تا شهریور ۱۳۸۰
 • عضو هیئت علمی رسمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه از سال ۱۳۶۹ تاکنون
 • معاون اداری و مالی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از فروردین ۱۳۷۷ تا آبان ۱۳۷۷
 • معاون آموزشی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از آبان ۱۳۷۷ تا مرداد ۱۳۷۸
 • رئیس دومین کنفرانس مهندسی مکانیک ایران, آبان ۱۳۸۰
 • فرصت مطالعاتی (Sabbatical leave) در کشور انگلستان، تابستان ۸۱
 • مدیر گروه مکانیک دانشگاه ارومیه از مهر ماه ۸۱ تا شهریور ماه ۸۲
 • فرصت مطالعاتی (Sabbatical leave) در کشور انگلستان، تابستان ۸۲
 • رئیس دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از شهریور ۸۲ به مدت ۲ سال
 • رئیس اولین کنفرانس اکو انرژی ایران (شهریور ۸۳، دانشگاه ارومیه)
 • عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین استان آذربایجان غربی از بهمن ۸۱ تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه از بهمن ۸۱ تا اسفند ۸۲
 • عضو بسیج اساتید دانشگاه ارومیه
 • سرپرست دانشکده هنر دانشگاه ارومیه از آبان ۸۲ به مدت ۲ سال
 • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه
 • عضو کمیته تدوین و بازنگری طرح کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه
 • عضو کار گروه تخصصی صنعت و معدن استان آذربایجان غربی
 • عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
 • استاد راهنمای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ( بالغ بر ۵۵ مورد )
 • استاد راهنمای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا (بالغ بر ۴۰ مورد)

د) لیست مقالات علمی و پژوهشی

 1. Molki, M. and Mirzaee, I., “Local Heat Transfer Coefficient in a Rectangular Duct with Plate Blockages of Variable Stream wise Spacing”, Journal of Engineering, Vol. ۷, ۱۹۹۴.
 2. X. Gan, I. Mirzaee, J.M. Owen, D.A.S. Rees and M. Wilson, “Flow in a Rotating Cavity with a Peripheral Inflow and Outflow of Cooling Air”, ASME Conference, Paper No. ۹۶-GT-۳۰۹, U.K., ۱۹۹۶.
 3. I. Mirzaee, X. Gan, M. Wilson and J.M. Owen, “Heat Transfer in a Rotating Cavity with a Peripheral Inflow and Outflow of Cooling Air”, ASME Conference, Paper No. ۹۷-GT-۱۳۶, USA, ۱۹۹۷.
 4. M. Wilson, H. Karabay, I. Mirzaee and J.M. Owen, “Modeling Flow and Heat Transfer in Internal Cooling Air Systems of Gas-Turbine Engines”, ۲nd European Conference on Turbo Machinery, Belgium, ۱۹۹۷.
 5. I. Mirzaee, X. Gan, M. Wilson and J.M. Owen, “Heat Transfer in a Rotating Cavity with a Peripheral Inflow and Outflow of Cooling Air”, ASME Journal of Tubo Machinery, October, ۱۹۹۸.
 6. I. Mirzaee, P. Quinn, M. Wilson and J.M. Owen, “Heat Transfer in a Rotating Cavity with a Stationary Stepped Casing”, ASME Journal of Turbo Machinery, April ۱۹۹۹.
 7. I. Mirzaee and H. Shirvani, “A Finite Element Analysis in Motion Technique to Simulate the Electrochemical Machining Process”, ۲nd International Conference on Advances in Production Engineering, APE, Poland, ۲۰۰۱.
 8. I. Mirzaee and H. Shirvani, “Infrared Temperature Measurement in Rotating Machinery and a Closed Loop Electronic System”, SCI Conference,  USA, ۲۰۰۱.
 9. Wilson, M, Arnold, P. D., Lewis, T. W., Mirzaee, I.,Ress, D. A. S. and Owen, J. M., “Instability of Flow and Heat Transfer In a Rotating Cavity with a Stationary Outer Casing”, Euro therm۵۵ (Heat Transfer in Single Phase Flow), Santorini, Greece, September ۱۹۹۷.
 10. Shivani, H., Shirani, A., Mirzaee, I., "Finite Element Simulation of Electrochemical Drilling Process Die Sinking Operation", ۱۰th Annual and International Mechanical Engineering Conference, Vol ۵, IRAN, May ۲۰۰۲.
 11. احد رمضان پور، سید اسماعیل رضوی، ایرج میرزایی،  "تولید، هموارسازی و تطبیق شبکه های سازمان مثلثی و تاثیرات آن بر روی حل جریان تراکم پذیر" ، یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران، جلد اول ، ایران، اردیبهشت ۱۳۸۲
 12. مهدی نگینی، ایرج میرزایی، سید اسماعیل رضوی ، "تحلیل جریان غیرماندگار سیال تحت فشار با استفاده از بسط پروفیل سرعت" " ، یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران، جلد اول ، ایران، اردیبهشت ۱۳۸۲
 13. مهدی نگینی، ایرج میرزایی،  " بررسی جریان گذرای سیال درون مجرا با مدل تنش برشی غیر دائم" , چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران , دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز , ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۲.
 14. حسین علی سلطانی پور، سیدمهدی پسته ای ، ایرج میرزایی« مقایسه مدلهای توربلانس برای پیشگویی انتقال حرارت و ساختار جریان ایجاد شده توسط مولدهای گردابه در کانال» شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 15. سجاد مهدیپور ، نادر پورمحمود، ایرج میرزایی ، « بررسی مرزهای ناپایداری اجسام سیلندری شکل واقع در منطقه دنباله سیلندر در بالادست» شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 16. سیدمهدی پسته ای ، حسین علی سلطانی پور، ایرج میرزایی ، « مطالعه عددی جریان آرام و انتقال حرارت در یک کانال مستطیلی با مولد گردابه» شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
 17. نادر پورمحمود ، ایرج میرزایی، سیروان محمدی ، « شبیه سازی عددی جریان آرام و تراکم ناپذیر در جابجایی آزاد داخل محفظه بسته مستطیلی شکل» شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

 1. A. Ramezanpour, H. Shirvani, I. Mirzaee, “Numerical Study on the Heat Transfer Characteristics of Two-Dimensional Inclined Impinging Jet”, IEEE CPMT Society, ۵th Electronics Packaging Technology Conference, ۱۰-۱۲ December ۲۰۰۳, Singapore.
 2. A. Ramezanpour, H. Shirvani, and I. Mirzaee, “Heat Transfer Modelling of Slot Jet Impinjing on an Inclined Plate”, Proceeding of ۸th International Conference on Advanced Computational Methods I heat Transfer, Vol. VIII, March ۲۴-۲۶, ۲۰۰۴, Lisbon, Portugal.
 3. R. Rahmani, I Mirzaee, and H. Shirvani, “The Optimized Pitch-to-Diameter Ratio for the Staggered Tube Arrays in Laminar Forced Convection”, ۸th Iranian Int. Conf. of ISME, May ۱۹-۲۱,۲۰۰۴, Tehran Iran.
 4. علیرضا اسماعیلی ثانی، پیام شریفی، ایرج میرزایی، بررسی عددی خنک سازی CPU رایانه با توان اتلافی ۷۵ وات توسط لوله گرمایی، دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۲۹-۳۱ اردیبهشت ۸۳
 5. سید اسماعیل رضوی، ایرج میرزایی، مجتبی دادش پور، "حل عددی جریان همرفت آزاد اطراف استوانه افقی تک دما با روش حجم محدود، دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس         بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۲۹-۳۱ اردیبهشت ۸۳
 6. طرح تحقیقاتی تحت عنوان "استفاده از روش چند شبکه ای در افزایش سرعت همگرایی" ،دانشگاه ارومیه، بهمن ماه ۱۳۸۲.
 7. مریم بشارتی، ایرج میرزایی، "مطالعه و ساخت پانل خورشیدی هوشمند جهت استفاده بهینه از تابش خورشیدی و کاربردهای مختلف آن، اولین کنفرانس بین المللی اکوانرژی ایران، دانشگاه ارومیه، ۱۰-۱۲ شهریور ماه ۱۳۸۳ .
 8. رضا حمالی، شهرام خلیل آریا، ایرج میرزایی، " انتخاب توربوشارژ مناسب برای موتور دیزل با پاشش مستقیم" سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان اردیبهشت ۸۴ .
 9. رضا محمد حمالی , شهرام خلیل آریا , ایرج میرزائی , « انتخاب توربوشارژر مناسب برای موتور دیزل و بررسی کارایی مدل موتور دیزل توربوشارژر با آرایش ساده و مرکب » , چهارمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز , تهران، هتل المپیک ، ۲۶-۲۵ آبان ۱۳۸۴  
 10. محمد شنب غازانی، شهرام خلیل آریا، ایرج میرزایی ، « مدل ترمو دینامیکی سرمایش هوای ورودی به کمپرسور نیروگاه گازی با استفاده از خنک کاری تبخیر میانی » ، چهاردهمین کنفرانس سالانه و دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، اردیبهشت ۱۳۸۵ اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهانسید مهدی مروج، ایرج میزایی، حسن شیروانی، « شبیه سازی ماشینکاری الکتروشیمیایی »، چهاردهمین کنفرانس سالانه و دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، اردیبهشت ۱۳۸۵ اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 11. S. Khalil Arya, I. Mirzaee, R. Mohammad Hamali, “The Effet of  Exhaust Turbocharging System in Reduction of Fuel Consumption on Prototype Ford ۱.۸L DI”, Eight Baku International Congress on Energy, Ecology and Economy, ۱-۳ June ۲۰۰۵-Baku, Azerbaijan.
 12. S. M. Pesteei, I. Mirzaee, H. Gasemi, “ The Study of Capacity Enhancement of  Gas Turbines and Combined Cycles Using an Absorption Chiller”, Eight Baku International Congress on Energy, Ecology and Economy, ۱-۳ June ۲۰۰۵-Baku, Azerbaijan.
 13. A. Ramazanpour, H. Shirvani, R. Rahmani, I. Mirzaee, “Three Dimenstional Numerical Modelling of Staggerd Tube Bundle Turbulent Cross flow in Duct”, ASME Heat Transfer Conference, San Francisco, California, USA, July ۱۷-۲۲, ۲۰۰۵.
 14. A. Ramazanpour, H. Shirvani, R. Rahmani, I. Mirzaee, “Computation of Velocity Profiles and Pressure Coefficients for Laminar Flow of Air over Staggered Array of Tubes”, ASME Heat Transfer Conference, San Francisco, California, USA, July ۱۷-۲۲, ۲۰۰۵.
 15. I. Mirzaee, R. Rahmani, H. Shirvani, “Computation of Laminar Flow and Heat Transfer of Air for Staggered Tube Arrays in Cross flow”, Journal of Mechanical Engineering, Transaction of ISME, accepted for Publication in the Earliest Issue.
 16. A. Ramezanpour, H. Shirvani, I. Mirzaee, ۲۰۰۵ “A Numerical Heat Transfer Study of Slot Jet Impinging on an Inclined Plate”, Submitted to International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow.
 17. A. Ramezanpour, H. Shirvani, R. Rahmani, I. Mirzaee, ۲۰۰۵ “A Numerical Study in Optimum Arrangement of Staggered Tube Bundle”, Accepted to International Journal of Heat Exchangers.
 18. A. Ramezanpour, H. Shirvani, I. Mirzaee, ۲۰۰۵ “Numerical Heat Transfer Modelling of Staggered Array Impinging jets”, Accepted to be published in ۹th UK National Heat Transfer Conference, Manchester, UK, September ۵-۶.
 19. A. Ramezanpour, H. Shirvani, R. Rahmani, I. Mirzaee, ۲۰۰۵ “A Numerical Study in Optimum Arrangement of Staggered Tube Bundle Turbulence Cross Flow in Compact Heat Exchangers”, Accepted to be published in Fifth International Conference on Enhanced, Compact and Ultra-Compact Heat Exchangers, British Columbia, Canada, September ۱۱-۱۶.
 20. R. Rahmani, A. Ramezanpour, I. Mirzaee, H. Shirvani, ۲۰۰۵ “Fluid Flow and Heat Transfer Characteristics for Laminar Cross Flow of Air over Staggered Tube Bank”, Accepted to be published in Fifth International Conference on Enhanced, Compact and Ultra-Compact Heat Exchangers, British Columbia, Canada, September ۱۱-۱۶.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find-1.954.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب