دانشگاه صنعتی ارومیه- ستاد شاهد و ایثارگر
تشکیل کلاسهای تقویتی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/7 | 
تشکیل کلاسهای تقویتی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر 

​​​​​​​
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find-1.875.5261.fa.html
برگشت به اصل مطلب