دانشگاه صنعتی ارومیه- روابط عمومی
برگزاری فینال مسابقات درون دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/28 | 
برگزاری فینال مسابقات درون دانشگاهی 
 
​​​​​​​
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find-1.1622.5889.fa.html
برگشت به اصل مطلب