دانشگاه صنعتی ارومیه- روابط عمومی
ورود نام دانشگاه صنعتی ارومیه به لیست دانشگاه های مورد تأیید وزارت معارف کشور عراق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/28 | 
نام دانشگاه صنعتی ارومیه به لیست دانشگاه های مورد تائید وزارت معارف کشور همسایه عراق اضافه شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی ارومیه بعد از موفقیت دانشگاه در ورود به رتبه بندی بین المللی تایمز با رتبه خوب +۱۰۰۱ -۱۲۰۰ وزارت معارف کشور همسایه عراق در آخرین بازنگری دانشگاه های مورد تائید آن کشور جهت تحصیل دانشجویان، دانشگاه صنعتی ارومیه را وارد این لیست نمود.
با این موفقیت راه برای تحصیل دانشجویان عراقی علاقمند به تحصیل در این دانشگاه باز شد. لازم به ذکر است که دانشگاه صنعتی ارومیه به دلیل مجاورت و همسایگی با این کشور و همچنین مناسب بودن وضعیت آب و هوائی، دارای جاذبه های زیادی در بین طالبین تحصیل عراقی و اقلیم کردستان می‌باشد. حال دانشگاه صنعتی ارومیه خود را آماده پذیرائی از این دانشجویان در ماه های آتی می‌کند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find-1.1622.5887.fa.html
برگشت به اصل مطلب