دانشگاه صنعتی ارومیه- روابط عمومی
عملکرد دو ساله اقتصادی دولت سیزدهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/4 | 

به مناسبت هفته دولت منتشر شد:

ویژه نامه عملکرد اقتصادی دوساله دولت سیزدهم، جهت دریافت اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find-1.1622.5642.fa.html
برگشت به اصل مطلب