دانشگاه صنعتی ارومیه- فرم ها
فرم درخواست رسیدگی به تخلفات اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۱ | 

جهت دانلود فرم درخواست رسیدگی به تخلفات اداری اینجا را کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.1212.1891.fa
برگشت به اصل مطلب