دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری آزمونی از مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مناسبت سوم خرداد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/1 | 

بدینوسیله با توجه به مصوبه اولین جلسه هیات مذکور، در جهت تشویق و آگاه سازی هرچه بیشتر همکاران دانشگاه مقرر گردیده است آزمونی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر در روز سوم خرداد ماه سال جاری، از مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در سایت دانشگاه بارگذاری گردیده است بعمل آید و به قید قرعه به سه نفر از شرکت کننده گان جوایزی اهداء خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.1210.1887.fa
برگشت به اصل مطلب