دانشگاه صنعتی ارومیه- اعضای هیات اجرایی
اعضای هیأت اجرایی جذب دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- دکتر محمد رضا شیدایی

رئیس دانشگاه و رئیس هیأت اجرایی جذب

2- حجت الاسلام منصور امامی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- دکتر مهدی بهبودنیا

عضو هیأت علمی گروه فیزیک

4- دکتر سهراب بهنیا

عضو هیأت علمی و مدیر گروه فیزیک و دبیر هیأت اجرایی جذب

5- دکتر رضا میکائیل
عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن

6- دکتر وحید زارع 
عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.1204.1895.fa
برگشت به اصل مطلب