دانشگاه صنعتی ارومیه- معاونت دانشجویی و فرهنگی
سلف غذاخوری دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/28 | 
به اطلاع دانشجویان محترم میرساند سلف غذاخوری دانشگاه از روز دوشنبه مورخه 139/07/01  آماده ارائه خدمات به دانشجویان می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.109.942.fa
برگشت به اصل مطلب