دانشگاه صنعتی ارومیه- مشاوران رئیس دانشگاه
مشاور امور بانوان و خانواده رئیس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/11 | 
دکتر زینب حسینی مشاور امور بانوان و خانواده رئیس دانشگاه

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

استادیار :مرتبه علمی
مهندسی شیمی - نفت : رشته و گرایش
zeinab.hosseiniuut.ac.ir : پست الکترونیکی
+۹۸۴۴-۳۱۹۸۰۲۷۲ : شماره تماس
 
مشاورین پیشین
 
 دکتر پریسا نباتی  از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده بودند.

 

صفحه شخصی

Google Scholar

استادیار :مرتبه علمی
ریاضی کاربردی : رشته و گرایش
 p.nabatiuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴۳۱۹۸۰۲۸۷ : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find-1.105.5156.fa.html
برگشت به اصل مطلب