ویژه دانشجویان ورودی جدید- اطلاعیه ها
اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان بورسیه صنعتی دانشگاه صنعتی ارومیه در مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان بورسیه صنعتی دانشگاه صنعتی ارومیه در مقطع کارشناسی
نشانی مطلب در وبگاه ویژه دانشجویان ورودی جدید:
http://uut.ac.ir/find-25.1149.5689.fa.html
برگشت به اصل مطلب