روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
انتصاب خانم بابایی به سمت سرپرست مدیریت امور اداری دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/28 | 
طی حکمی از سوی دکتر مجتبی مختاریان اصل، رئیس محترم دانشگاه، سرکار خانم بابایی به سمت سرپرست مدیریت امور اداری دانشگاه منصوب شد.
همچنین، با تقدیم تقدیر و سپاس از سوی رئیس محترم دانشگاه، از زحمات ارزنده دکتر رحمانی در طول مدت تصدی مدیریت، قدردانی شد.
روابط عمومی دانشگاه، ضمن تبریک این انتصاب و آرزوی موفقیت برای خانم بابایی، مراتب قدردانی و سپاس خود را از زحمات ارزنده دکتر رحمانی تقدیم می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find-24.1098.5059.fa.html
برگشت به اصل مطلب