بایگانی بخش مدیریت و کارکنان

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

مدیریت و کارکنان

محمد رضا حسن پور وداد-سرپرست  اداره عمومی و پشتیبانی  کارشناس  مدرک مهندسی برق - شبکه های انتقال و توزیع : رشته و گرایش hasanpourmohamadrezagmail.com : پست الکترونیکی ۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۲۲ : شماره تماس مهدی کرامت فوق لیسانس : مدرک تحصیلی مهندسی صنابع : رشته و گرایش - : پست الکترونیکی ۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۲۲ : شماره تماس صفی الدین علمی صوفیانی - کارشناس تاسیسات فوق دیپلم مدرک  تاسیسات حرارتی و برودتی : رشته و گرایش Safiyaddin.elmigmail.com : پست الکترونیکی ۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۲۲ : شماره تماس امین بهنام - کارشناس  برق  کارشناس  مدرک : رشته و گرایش : پست الکترونیکی ۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۲۲ : شماره تماس ایوب فرهادی - مسئول حمل و نقل   مدرک : رشته و گرایش : پست الکترونیکی : شماره تماس


کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology