بایگانی بخش مدیر روابط عمومی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

مدیر روابط عمومی دانشگاه

دکتر نعمت اله عزتی  مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل  تلفن مستقیم ۳۳۷۲۸۱۸۳ نمابر ۳۳۷۲۸۱۸۴ پست الکترونیکی: n.ezzatiee.uut.ac.ir صفحه شخصی  __________________________________________ • مطالعه و آگاهی از اهداف، سیاستهای آلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و اتخاذ اقدامات هماهنگ با آن. • تحلیل و تشریح ارزشها، ویژگیها، دیدگاهها، سیاستها و برنامه ریزیهای سازمان و تبیین آنها برای افراد زیر مجموعه. • حضور در کادر رهبری سازمان و دادن مشاوره به مدیر ارشد سازمان به منظور اجرای هرچه بهتر وظیفه رهبری و مدیریت سازمان. • تدوین بودجه پیشنهادی روابط عمومی و دفاع از آن تا تصویب نهایی. • شرکت در جلسات سالانه و ماهیانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت هماهنگ سازی اهداف روابط عمومی با اهداف کلی وزارت خانه.


کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology