دکتر مجتبی مختاریان اصل

 | تاریخ ارسال: 1397/6/25 | 
AWT IMAGE

دکتر مجتبی مختاریان اصل

  • سال تولد ۱۳۶۰

  سوابق تحصیلی و مرتبه علمی

  • لیسانس : مهندسی معدن دانشگاه سهند تبریز 
  • فوق لیسانس : مهندسی معدن دانشگاه تهران
  • دکترای تخصصی : مهندسی معدن دانشگاه سهند تبریز
  • عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
- ارتباط مستقیم با رئیس : POuut.ac.ir

دفعات مشاهده: 24153 بار   |   دفعات چاپ: 1619 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رئیس دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 
AWT IMAGE

دکتر مجتبی مختاریان اصل

  • سال تولد ۱۳۶۰

  سوابق تحصیلی و مرتبه علمی

  • لیسانس : مهندسی معدن دانشگاه سهند تبریز 
  • فوق لیسانس : مهندسی معدن دانشگاه تهران
  • دکترای تخصصی : مهندسی معدن دانشگاه سهند تبریز
  • عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
- ارتباط مستقیم با رئیس : POuut.ac.ir

دفعات مشاهده: 232 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشاور رئیس

 | تاریخ ارسال: 1402/5/9 | 
رضا محمدزاده

 

کارشناس ارشد :مرتبه علمی
مدیریت دولتی - خط مشی گذاری  : رشته و گرایش
: پست الکترونیکی
۰۴۴۳۱۹۸۰۲۲۵ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشاور امور بانوان و خانواده رئیس دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1401/8/11 | 
دکتر زینب حسینی مشاور امور بانوان و خانواده رئیس دانشگاه

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

استادیار :مرتبه علمی
مهندسی شیمی - نفت : رشته و گرایش
zeinab.hosseiniuut.ac.ir : پست الکترونیکی
+۹۸۴۴-۳۱۹۸۰۲۷۲ : شماره تماس
 
مشاورین پیشین
 
 دکتر پریسا نباتی  از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده بودند.

 

صفحه شخصی

Google Scholar

استادیار :مرتبه علمی
ریاضی کاربردی : رشته و گرایش
 p.nabatiuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴۳۱۹۸۰۲۸۷ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 352 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محمدرضا شیدایی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/4 | 
 دکتر محمدرضا شیدایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه از  شهریور ماه ۱۳۹۷ لغایت بهمن ۱۴۰۰ ریاست دانشگاه را بر عهده داشتند.

دفعات مشاهده: 1284 بار   |   دفعات چاپ: 201 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر جعفر عبداللهی شریف

 | تاریخ ارسال: 1397/6/26 | 

AWT IMAGE دکتر جعفر عبداللهی شریف عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه از  خرداد ماه 1394 لغایت شهریور 1397 ریاست دانشگاه را بر عهده داشتند.


دفعات مشاهده: 3563 بار   |   دفعات چاپ: 471 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر قادر رضازاده

 | تاریخ ارسال: 1394/4/15 | 

AWT IMAGEدکتر قادر رضازاده عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه از خرداد ماه 1393 تا خرداد ماه 1394  سرپرستی دانشگاه را بر عهده داشتند.


دفعات مشاهده: 5343 بار   |   دفعات چاپ: 773 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ایرج میرزایی

AWT IMAGE دکتر ایرج میرزایی متولد سال ۱۳۳۹ شهرستان اهر از ابتدای شکل گیری دانشگاه صنعتی ارومیه تا خرداد ماه ۱۳۹۳ مسئولیت راه اندازی و ریاست دانشگاه را بر عهده داشتند.

دفعات مشاهده: 20892 بار   |   دفعات چاپ: 1624 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر

هیات رئیسه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 
هیأت رئیسه دومین رکن اجرایی دانشگاه می باشد که مرکب از رئیس دانشگاه و معاونان دانشگاه می باشد و وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد: 
مشارکت در تعیین برنامه های راهبردی و جامع دانشگاه. .
تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه و فراهم نمودن زمینه اجرایی برنامه های کلان دانشگاه .
بررسی برنامه ها، طرح ها و پیشنهادات بر اساس آیین نامه جهت ارجاع و تصویب به هیأت امناء.
بررسی بودجه سالانه دانشگاه جهت ارجاع و تصویب به هیأت امناء .
بررسی طرح ها و برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی از قبیل پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه، توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی ، دوره های کوتاه مدت آموزشی داخل و خارج و ...  .
بررسی و تصویب طرحها و پیشنهادها در زمینه بهبود و اصلاح ساختار سازمانی و شرح وظایف .
بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت امناء و نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف .

دفعات مشاهده: 189 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورای دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 
شرح اجمالی وظایف و اختیارات شورای دانشگاه به قرار زیر است:

بررسی و تأیید رشته های آموزشی جدید و ارائه گزارش جهت پیشنهاد به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارزیابی روش های همکاری با مؤسسات دولتی و غیر دولتی، و تدوین ضوابط برای آن، بررسی سالانه امکانات علمی شامل نیروی انسانی و تجهیزات دانشگاه، تعیین کمبودها، طبقه بندی نیازهای علمی و همچنین اقدام برای تأمین آنها، برنامه ریزی پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه و با توجه به برنامه توسعۀ کشور، بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد، بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم، ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه، بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی، و در نهایت تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا .

دفعات مشاهده: 200 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورای فرهنگی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 
وظایف و اختیارات شورای فرهنگی :

۱- پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و اجرا و پیگیری دستورالعمل های ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی در مراکز آموزشی؛

۲- برنامه ریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویت ها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در  دانشگاه مبتنی بر حاکمیت ارزشهای اسلامی

۳- برنامه ریزی جامع به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه با توجه به اولویت های مصوب سالانه در دانشگاه با همکاری معاونت های فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی،  پژوهشی و آموزشی

۴- برنامه ریزی برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات دانشگاه با حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی؛

۵- تصویب و اعطای مجوز به برنامه های فرهنگی، ترویجی و تبلیغی سالانه، نیمسال و فصلی در چارچوبهای مصوب
۶- تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان، استادان و کارمندان در فعالیت های فرهنگی از طریق ساماندهی فرآیندهای کارشناسی،

۷- آسیب شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  و دانشجویان، تدوین گزارش های دوره ای تحلیلی از فعالیت ها و روندهای موجود، پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت بر اساس شناخت تهدیدها و فرصت ها به رئیس دانشگاه  و وزارت؛

۸- نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛

۹- ارائه گزارش کامل برنامه ها، طرحهای مصوب و نتایج ارزیابی آنها در هر سال به دانشگاه

۱۰- همکاری سازنده با نهادهای دانشگاهی و فرهنگی به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی مناسب از نیروهای متعهد و مستعد دانشگاه جهت ساماندهی و بهره مندی از توان موجود.

شورای فرهنگی و اجتماعی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا، رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت حاضر، معتبر است

دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین جلسه از اولین دوره هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و اعضا برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: 1402/6/12 | 
دومین جلسه از اولین دوره هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و اعضا برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 453 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفتر ریاست

دکتر نعمت اله عزتی 
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل 

تلفن مستقیم ۳۳۷۲۸۱۸۳

نمابر ۳۳۷۲۸۱۸۴
پست الکترونیکی: 
internationalrelationsuut.ac.ir
صفحه شخصی

__________________________________________

• مطالعه و آگاهی از اهداف، سیاستهای آلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و اتخاذ اقدامات هماهنگ با آن.

• تحلیل و تشریح ارزشها، ویژگیها، دیدگاهها، سیاستها و برنامه ریزیهای سازمان و تبیین آنها برای افراد زیر مجموعه.

• حضور در کادر رهبری سازمان و دادن مشاوره به مدیر ارشد سازمان به منظور اجرای هرچه بهتر وظیفه رهبری و مدیریت سازمان.

• تدوین بودجه پیشنهادی روابط عمومی و دفاع از آن تا تصویب نهایی.

• شرکت در جلسات سالانه و ماهیانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت هماهنگ سازی اهداف روابط عمومی با اهداف کلی وزارت خانه.

   

                      حسن علمی                  

    مسئول دفتر رئیس   

AWT IMAGE

   تلفن مستقیم     ۳۳۷۲۸۱۸۳

   نمابر                 ۳۳۷۲۸۱۸۴

          h.elmi۵۸uut.ac.ir 

__________________________________________

•  انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی، بین المللی و دانشگاهی
•  نظارت و پیگیری اموری که از سوی رئیس دانشگاه ابلاغ گردیده است
•  دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاهی و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات و نظرات آن دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و یا مؤسسات و سازمانهای خارج از دانشگاه
•  تنظیم قرار ملاقاتهای ارباب رجوع با رئیس دانشگاه
•  انجام ارتباطات تلفنی رئیس دانشگاه
•  ارسال و دریافت نمابرهای رئیس دانشگاه
•  پیگیری ثبت نامه های دفتر رئیس دانشگاه
•  نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس دانشگاه

برای دانلود فرم درخواست ملاقات با رئیس دانشگاه اینجا کلیک کنید

برای دانلود فرم درخواست و پیشنهاد رئیس دانشگاه اینجا کلیک کنید


دفعات مشاهده: 74928 بار   |   دفعات چاپ: 4612 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 9 بار   |   0 نظر

عملکرد دو ساله اقتصادی دولت سیزدهم

 | تاریخ ارسال: 1402/6/4 | 

به مناسبت هفته دولت منتشر شد:

ویژه نامه عملکرد اقتصادی دوساله دولت سیزدهم، جهت دریافت اینجا کلیک کنید.
 


دفعات مشاهده: 231 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوره هیبریدی اخلاق حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1402/5/30 | 

دفعات مشاهده: 137 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان مسابقات دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1402/5/30 | 

دفعات مشاهده: 136 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ستاد برگزاری سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار می کند

 | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
ستاد برگزاری سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار می کند:


مسابقه وصیت نامه خوانی وصیت نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

ویژه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی ارومیه و خانواده محترم آنها

علاقمندان جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید:

uut.nahad.ir/ZRjnq

دفعات مشاهده: 445 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تشکیل کلاسهای تقویتی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 | تاریخ ارسال: 1401/10/7 | 
تشکیل کلاسهای تقویتی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر 


دفعات مشاهده: 409 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی اعضا هیات امنا

 | تاریخ ارسال: 1401/11/17 | 
اعضای هیئت امنا
الف- اعضای حقوقی هیئت امناء
۱- دکتر محمدعلی زلفی­ گل – وزیر علوم تحقیقات و فناور­ی و رئیس هیئت امناء؛
۲- دکتر محمد سلیمانی - رئیس مرکز هیئت ­های امناء­­­ و هیئت ­های ممیزه؛
۳- دکتر روح الله رازینی - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء؛
۴- دکتر مجتبی مختاریان اصل – رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه؛
۵- ملیحه اخلاقی - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب- اعضای حقیقی هیئت امناء
۱- محمدصادق معتمدیان - استاندار استان آذربایجان غربی؛
۲- حجت الاسلام والمسلین دکتر سید مهدی قریشی- نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه شهرستان ارومیه؛
۳- دکتر احمد حیدری- عضو هیئت امناء؛
۴- دکتر محمدرضا محمدخانی - عضو هیئت امناء؛
۵- دکتر ابراهیم بازیان- عضو هیئت امناء؛
۶- دکتر سید ضیاء نورالدینی - عضو هیئت امناء.

اعضای کمیسیون دائمی
الف- اعضای حقوقی
۱- دکتر روح الله رازینی - رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء؛
۲- دکتر مجتبی مختاریان اصل – رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه و دبیر هیئت امناء؛
۳- ملیحه اخلاقی - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۴- دکتر شهاب کسکه – معاون مرکز در امور هیئت‌های امناء؛
ب- اعضای حقیقی
۱- دکتر شیوا سالم - عضو کمیسیون دائمی؛
۲- دکتر اکبر شیرزاد - عضو کمیسیون دائمی؛
۳- دکتر رحیم تقی زاده- عضو کمیسیون دائمی؛
۴- دکتر شیرکو فاروقی - عضو کمیسیون دائمی؛
۵- دکتر فرید احمدی - عضو کمیسیون دائمی.

 

دفعات مشاهده: 215 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مصوبات هیات امنا

 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 

دفعات مشاهده: 162 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

وظایف

 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 
هیأت ممیزه یکی از واحدهای علمی ستادی تحت نظر رئیس دانشگاه می باشد، که اعضاء آن از میان استادان و دانشیاران دانشکده ها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی و پس از تأیید وزارت مذکور بمدت دو سال به عضویت آن منصوب می گردند.
‏براساس ماده چهار از پیوست شماره یک آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای محترم هیأت علمی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، وظایف و اختیارات خود را درخصوص:

۱-  رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی

۲- ارزیابی کیفیت انجام فعالیت های فرهنگی- تربیتی- اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و ‏علمی- اجرایی آنان (شناسنامه علمی)

۳- تایید امتیازات لازم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی

۴-  بررسی وضعیت رکود علمی

۵- احتساب سابقه خدمت (سابقه خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی درخصوص افرادی که بدواً به عنوان عضو هیأت علمی استخدام می شوند)

۶- سابقه فعالیت های پژوهشی در دوره کارشناسی برای کارشناسان تبدیل وضعیت شده به هیأت علمی

به هیأتی با ترکیب ‏مورد اشاره در ماده پنج مربوط به مقررات و طرز تشکیل و اختیارات از پیوست شماره یک آئین نامه ارتقای مرتبه، باعنوان «هیأت ممیزه مؤسسه» تفویض می نماید.
هیأت ممیزه براساس مقررات مربوطه به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده های اعضاء هیأت علمی در چارچوب وظایف تعیین شده، پرونده ها و موضوعات ارجاعی را ابتدا در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار می دهد و سپس رأی و نظر کمیسیون مربوطه جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیأت ممیزه مطرح می گردد.
 بر اساس ماده پنج آئین نامه، ریاست دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر هیأت ممیزه فعالیت می نمایند.
شایان ذکر است فعالیت های فرهنگی- تربیتی- اجتماعی(ماده یک) متقاضیان، ابتدا در کمیسیون تخصصی ماده «۱» بررسی و سپس فعالیت های آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی، ( مواد ۲ تا ۴)، پس از رسیدگی در کمیته منتخب دانشکده ذیربط، در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه مطرح و نهایتا" در هیأت ممیزه مورد بررسی قرار می گیرد.

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology