سیما رضوان طلب

 | تاریخ ارسال: 1401/11/19 | 
سیما رضوان طلب

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
- : رشته و گرایش
simarezvantalabgmail.com : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۹۸۰۲۲۹ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 491 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

احمد اعتمادی

  (  مدیر گروه)احمد اعتمادی

 

صفحه شخصی

استادیار  :مرتبه علمی
مهندسی شیمی : رشته و گرایش
a_etemadi۱۴۰yahoo.com   : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۹۸۰۲۶۶ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 7593 بار   |   دفعات چاپ: 1439 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 198 بار   |   0 نظر

الهام جنت دوست

 الهام جنت دوست ( معاون گروه )

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

استادیار :مرتبه علمی
مهندسی شیمی - نانو تکنولوژی : رشته و گرایش
jannatdost.egmail.com - e.jannatdoustuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۳۵ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 10117 بار   |   دفعات چاپ: 1437 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 172 بار   |   0 نظر

سید سالار مشکوه

سید سالار مشکوه

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

دانشیار :مرتبه علمی
مهندسی شیمی - جداسازی : رشته و گرایش
s.meshkatche.uut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۹۸۰۲۶۶ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 12825 بار   |   دفعات چاپ: 2397 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 178 بار   |   0 نظر

علیرضا بهروز سرند

علیرضا بهروز سرند

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

دانشیار :مرتبه علمی
مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرایند : رشته و گرایش
a.behroozsaranduut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۳۹۸۰۲۳۸ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 8359 بار   |   دفعات چاپ: 1334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 54 بار   |   0 نظر

فاطمه بهادری

فاطمه بهادری

 AWT IMAGE

صفحه شخصی
Google Scholar

دانشیار :مرتبه علمی
مهندسی شیمی -  مدلسازی و شبیه سازی : رشته و گرایش
f.bahadoriche.uut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۱۷ : شماره تماس
 

 


دفعات مشاهده: 9224 بار   |   دفعات چاپ: 1408 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 175 بار   |   0 نظر

محمد سیروس آذر

محمد سیروس آذر

 AWT IMAGE

استاد تمام :مرتبه علمی
مهندسی شیمی-پلیمر : رشته و گرایش
m.sirousazaruut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۱۹ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 15521 بار   |   دفعات چاپ: 2178 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 185 بار   |   0 نظر

شیوا سالم

شیوا سالم 

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

استاد تمام :مرتبه علمی
مهندسی شیمی- نانو فناوری : رشته و گرایش
s.salemche.uut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۳۹۸۰۲۴۹ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 12630 بار   |   دفعات چاپ: 1545 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 168 بار   |   0 نظر

الهام جلیل نژاد

الهام جلیل نژاد

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

دانشیار :مرتبه علمی
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی : رشته و گرایش
e.jalilnejaduut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴۳۱۹۸۰۲۲۹ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 7001 بار   |   دفعات چاپ: 1066 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زینب حسینی

 | تاریخ ارسال: 1395/7/6 | 
زینب حسینی

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

استادیار :مرتبه علمی
مهندسی شیمی - نفت : رشته و گرایش
zeinab.hosseiniuut.ac.ir : پست الکترونیکی
+۹۸۴۴-۳۱۹۸۰۲۷۲ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 8378 بار   |   دفعات چاپ: 1387 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رضا رفیعی

رضا رفیعی

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

استادیار :مرتبه علمی
مهندسی شیمی- پلیمر : رشته و گرایش
reza.rafieeuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۶۹ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 7385 بار   |   دفعات چاپ: 1075 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کامران قاسم زاده

کامران قاسم زاده  

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

دانشیار :مرتبه علمی
فرایندهای جداسازی غشایی و راکتور های غشایی : رشته و گرایش
Kamran.ghasemzadehuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۲۲ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 8205 بار   |   دفعات چاپ: 1081 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

محتبی نصیری نژاد

مجتبی نصیری نژاد

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

Google Scholar

استادیار :مرتبه علمی
شیمی آلی- شیمی پلیمر : رشته و گرایش
mojtaba۴۶۲gmail.com  : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۵۵۴۱۸۰ : شماره تماس

دفعات مشاهده: 5332 بار   |   دفعات چاپ: 1348 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 156 بار   |   0 نظر

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology