آگهی تجدید مزایده اجاره باغ میوه

 | تاریخ ارسال: 1402/10/16 | 
آگهی تجدید مزایده اجاره باغ میوه
دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد اجاره یک قطعه باغ میوه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده ۵۰۰۲۰۰۹۰۳۶۰۰۰۰۰۴ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴         مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ الی  ۱۴۰۲/۱۰/۲۰    مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
زمان بازگشائی: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱            زمان اعلام به برنده: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
مورد اجاره یک قطعه باغ میوه با مساحت حدودی ۹ هکتار واقع در شهرستان ارومیه به آدرس ارومیه روستای جهتلو، می باشد. متقاضیان می توانند جهت بازدید در روزهای پنجشنبه مورخ ۱۴ دی لغایت چهار¬شنبه ۲۰ دی۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به محل باغ و جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۱۴ دی لغایت ۲۰ دی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه فرمایند. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده¬گران محترم از این طریق امکان پذیر خواهد بود.
۱-    کلیه موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
۲-    علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند.
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام کلیه استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

دفعات مشاهده: 541 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگهی مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی داﻧﺸﮕﺎه صنعتی اروﻣﻴﻪ

 | تاریخ ارسال: 1401/12/3 | 
جهت دریافت متن کامل اطلاعیه آگهی مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی داﻧﺸﮕﺎه صنعتی اروﻣﻴﻪ اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 732 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جدول تعهدات بیمه مکمل درمان

 | تاریخ ارسال: 1401/11/17 | 
نظر به عقد قرارداد جدید بیمه مکمل، جدول تعهدات مربوطه جهت بهره مندی اعضا محترم دانشگاه درج میگردد.


دفعات مشاهده: 1055 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان انتخاب پیمانکار خدمات نظارت بر تکمیل کارهای باقی‌مانده طبقه دوم ساختمان سردارشهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه صنعتی ارومیه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/12 | 

فراخوان انتخاب مشاور خدمات نظارت بر تکمیل کارهای باقی مانده طبقه دوم ساختمان سردارشهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه صنعتی ارومیه
 
دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد فراخوان انتخاب مشاور خدمات نظارت بر تکمیل کارهای باقی مانده طبقه دوم ساختمان سردارشهید حاج قاسم سلیمانی خود،  به شماره ۱۱۰۱۰۰۹۰۳۶۰۰۰۰۴۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بررسی اسناد و انتخاب پیمانکار از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۲/۱۱/۱۴۰۱
- مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : ارومیه، بلوار جام جم، بعد از گلشهر ۲ دانشگاه صنعتی ارومیه


دفعات مشاهده: 406 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان مناقصه عمومی تکمیل کارهای طبقه دوم ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه صنعتی ارومیه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/12 | 
جهت دریافت فایل فراخوان مناقصه عمومی تکمیل کارهای طبقه دوم ساختمان سردارشهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه صنعتی ارومیه اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 525 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه حرکت سرویس های دانشجویی مسیر خوابگاه ایثار

 | تاریخ ارسال: 1401/7/19 | 
جهت دریافت برنامه حرکت سرویس ایاب ذهاب دانشجویان (مسیر خوابگاه ایثار) اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 1278 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه حرکت سرویس های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1401/7/2 | 
جهت مشاهده برنامه حرکت سرویس های دانشجویی اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 1893 بار   |   دفعات چاپ: 139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه حرکت سرویس های دانشجویی به صورت موقت

 | تاریخ ارسال: 1401/4/12 | 
برنامه حرکت سرویس های دانشجویی به صورت موقت
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۳۰


ردیف چهار راه دانشکده دانشگاه
۱ ۷:۳۵ --------
۲ ۹:۰۵ ۸:۴۵
۳ ۱۰:۳۵ ۱۰:۱۵
۴ ۱۱:۵۰ ۱۱:۳۰
۵ ۱۳:۳۰ ۱۳:۰۰
۶ ۱۴:۵۰ ۱۴:۳۰
۷ ۱۶:۲۵ ۱۶:۰۵
۸ ---- ۱۷:۴۵
۹ ---- ۱۹:۱۰

دفعات مشاهده: 680 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه حرکت سرویس دانشجویی در ایام فرجه

 | تاریخ ارسال: 1401/3/18 | 
برنامه حرکت سرویس دانشجویی در ایام فرجه

دفعات مشاهده: 1011 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه حرکت سرویس ایاب ذهاب دانشجویان (مسیر خوابگاه ایثار)

 | تاریخ ارسال: 1401/1/27 | 
جهت دریافت برنامه حرکت سرویس ایاب ذهاب دانشجویان (مسیر خوابگاه ایثار) اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 800 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگهی مزایده اجاره

 | تاریخ ارسال: 1400/11/19 | 
             
"آگهی مزایده اجاره"
 
دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد یک قطعه باغ میوه با مساحت حدودی ۹ هکتار را واقع در شهرستان ارومیه به آدرس ارومیه روستای جهتلو با شرایط مندرج ذیل، از طریق برگزاری مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می¬توانند جهت بازدید در روزهای چهارشنبه مورخ ۲۰ بهمن، پنج¬شنبه ۲۱ بهمن و شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۲ به محل باغ مراجعه نمایند.  

۱-    درختان باغ شامل هلو، شلیل و سیب می باشند.
۲-     قیمت پایه اجاره برای یک سال زراعی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال می باشد که بلافاصله پس از امضای قرارداد و قبل از تحویل باغ به همراه هزینه چاپ آگهی در روزنامه به صورت کامل از مستأجر اخذ خواهد شد. 
۳-    باغ دارای یک حلقه چاه همراه با برق و لوله کشی در اطراف باغ و بدون لوله کشی در داخل باغ می¬باشد.
۴-    تمامی مراحل و اقدامات لازم داشت و برداشت کاملاً بر عهده مستأجر بوده و دانشگاه صرفاً بر نحوه نگهداری از باغ نظارت خواهد داشت.
۵-    باغ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ تحویل و پس از اتمام برداشت محصول در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تحویل گرفته خواهد شد.
۶-    ارائه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۰۰۶۱۴۱۴۹۰۰۸ بانک ملی به نام حساب سپرده دانشگاه صنعتی ارومیه جهت شرکت در مزایده الزامی است. ( در صورت برنده شدن و عدم واریز مبلغ اجاره و ایفای تعهدات در موعد مقرر مبلغ واریزی به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. )
۷-    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه ۰۹۱۴۳۸۹۵۰۲۴ جناب آقای مهندس کرامت تماس حاصل گردد.
۸-    رعایت شئونات اسلامی و شاًن دانشگاه در مدت قرارداد الزامی و مسئولیت بروز هرگونه مشکل بر عهده مستاجر خواهد بود.
۹-    متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده می¬توانند از تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ به اداره تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پاکت های حاوی پیشنهاد می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ به دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در بلوار جام جم بعد از گلشهر ۲ تحویل گردد. تاریخ گشایش پاکت ها و اعلام به برنده مزایده ۸ اسفند ۱۴۰۰ می باشد. 
۱۰-  ارائه پیشنهاد مبلغ بالاتر ایجاد حق برای شرکت کننده و تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نداشته و دانشگاه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر در آئین نامه مالی و معاملاتی خود، هر یک از پیشنهادات را قبول یا رد کند.    
.
اداره تدارکات دانشگاه صنعتی ارومیه

دفعات مشاهده: 971 بار   |   دفعات چاپ: 170 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست :

ملاقات حضوری :دوشنبه ها 10 الی 12

ایمیل رئیس دانشگاه : po@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology