برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معاونت آموزشی و پژوهشی::
اخبار و اطلاعیه ها::
امور آموزشی::
امور پژوهشی و فناوری::
تحصیلات تکمیلی::
دفتر ارتباط با صنعت::
کتابخانه::
استعدادهای درخشان::
انتشارات::
مرکز نوآوری و کارآفرینی::
فرمها و آیین نامه ها::
گروه تربیت بدنی::
آزمایشگاه مرکزی::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: انتخاب ۴ عضو دانشگاه صنعتی به عنوان پیشکسوت علوم پایه، پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه های آذربایجان غربی
:: سمینار
:: چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در لیست ۲% دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند
:: برگزاری سمینار کاربرد یادگیری ماشین در صنعت
:: قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی جدید سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
:: ‌اطلاعیه در خصوص زمان و نحوه شروع کلاسها برای ورودیهای ۱۴۰۱مقطع کارشناسی
:: اطلاعیه شماره ۲ - ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ۱۴۰۱
:: بازدید از مرکز میکروماشین ارومیه و شرکت کیمیا کلر کبودان
:: استفاده از دوره فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت برای اعضای هیئت علمی
:: اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی نیمسال اول سالتحصیلی ۱۰۲-۱۴۰۱
:: آزمایشگاه مرکزی ::
 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 | 
 هوالعلیم
 
    جهانـی شـدن علـم مهندسـی و آمـوزش آن ،توسعه دانش علوم فنی مهندسی درکشور ، بازنگـری برنامـه آمـوزش مهندسـی نیـز بایـد به گونـها ی انجـام شـود کـه دانش آموختـگان حداقـل دسـتاوردهای مـورد نیـاز الگوهـای جهانـی را کسـب کننـد. محورهـای مـد نظـر در آمـوزش مهندسـی جهانـی عبارت انـد از: دانـش مهندسـی، مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی. در آمـوزش مهندسـی کشـور در گذشـته و حـال حاضـر بـه دو محـور مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی، بـه انـدازه محـور دانـش مهندسـی اهمیـت داده شـده اسـت. برنامه هـای مصـوب به صـورت یکسـان بـرای همـه دانشـگاه ها، با توجـه بـه رسـالت آنهـا، اجـرا شـده اسـت. علاوه بـر ایـن، از چگونگـی اجـرا و دسـتاوردهای مـد نظـر نیـز هیچگونـه اطلاعـی در دسـترس نیسـت. امـروزه، توجـه اصلـی در آمـوزش مهندسـی بـر مبنـای توانمندی هـای کسـب شـده دانشـجویان اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه ا گـر بـر یادگیـری و ارزشـیابی آن تأ کیـدی نباشـد، نتیجـه مطلوبـی حاصـل نمیشود.
مسلما یکی از جوانب تقویت نگرش مهندسی ، تعریف آموزش عملی در کنار آموزش تجربی است . بنابراین استفاده از محیط آزمایشگاه های آموزشی برای تمامی رشته فنی مهندسی میتواند تاثیر بسزایی در تقویت مهارت ها و برنامه های راهبردی ، از جمله ارتباط با صنعت ، طراحی فنی و صنعتی ،ریخت شناسی و... است.
مجموعه آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه با تکیه بر علم و دانش مهندسی وابسته با صنعت میکوشد تا همواره در راستای شناخت پدیده و سنجش فرضیه ها‌،شرایطی را برای دست ورزی و کسب مهارت و تجربه فراهم سازد.همچنین با بهره گیری از ماهیت روش پژوهش علمی توانسته در راستای تحقیق و توسعه نقش مهمی ایفا کند و چالش های پیش رو در آزمایشگاه را از بین ببرند.
مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه در حالت کلی در سه بخش دسته بندی میشودکه این دسته بندی بصورت زیر است :
 
۱. مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های بخش مرکزی : این مجموعه واحد ها،‌مستقر در داخل دانشگاه و دارای امتیاز آموزشی و پژوهشی میباشد .
آدرس
ارومیه  بلوار جام جم،ابتدا جاده بند،دانشگاه صنعتی ارومیه
تلفن ۳۱۹۸۰۲۵۱_۰۴۴
معرفی مختصر این واحد ها به شرح زیر است

با کلیک به روی هر بخش میتوان به سایت آزمایشگاه مورد نظر رفت

ردیف نام واحد نوع فعالیت مسئول آزمایشگاه گروه آموزشی
۱ آزمایشگاه مکانیک خاک ژئو تکنیک محمدرضا ساعی مهندسی عمران
۲ آزمایشگاه مکانیک سنگ ژئو تکنیک محمدرضا ساعی مهندسی عمران
۳ آزمایشگاه مصالح ساختمانی مقاومت مصالح محمدترضا ساعی مهندسی عمران
۴ کارگاه ترمودینامیک مکانیک سیالات شهرام خدابنده لو مهندسی مکانیک و هوافضا
۵ کارگاه ماشین افزار ساخت و تولید جلال ولیزاده مهندسی مکانیک
۶ کارگاه جوشکاری ساخت و تولید رسول مشموله مهندسی مکانیک
۷ کارگاه هوا فضا هوا فضا شهرام خدابنده لو مهندسی هوافضا

مجموعه آزمایشگاه های سایت جهتلو: مجموعه این آزمایشگاه ها، با امتیاز آموزشی و یا پژوهشی در خارج از دانشگاه بنیان شده اند


تلفن ۰۴۴-۳۴۶۱۶۶۶
آدرس ارومیه ،کیلومتر ۱۰ جاده سرو، بعد از مرکز تعویض پلاک ، روستای جهتلو ، مجموعه آزمایشگاه و مرکز رشد و نوآوری دانشگاه صنعتی ارومیه


۲. مجموعه آزمایشگاه های آموزشی پژوهشی مستقر در سایت جهت لو به شرح مختصر زیر معرفی میگردند
 
 
ردیف نام واحد نوع فعالیت مسئول آزمایشگاه گروه آموزشی
۱ آزمایشگاه اپتیک موجی الکترواپتیک محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۲ آزمایشگاه اپتیک هندسی شناسایی ادوات اپتیکی محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۳ آزمایشگاه تکنیک خلاء تکنیک خلاء محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۴ آزمایشگاه فیزیک مدرن الکترواپتیک محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۵ آزمایشگاه لیزر لیزر محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۶ آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات جامدات حسین آقالو مهندسی مکانیک
۷ آزمایشگاه مقاومت مصالح جامدات حسین آقالو مهندسی مکانیک
۸ آزمایشگاه مدار های الکتریکی الکترونیک آیتک شاددلی مهندسی برق
۹ کارگاه ماشین الکتریکی برق و قدرت آیتک شاددلی مهندسی برق
۱۰ کارگاه برق برق و قدرت آیتک شاددلی مهندسی برق
۱۱ آزمایشگاه شبکه فناوری اطلاعات سارا سادات زمانی مهندسی کامپیوتر
۱۲ آزمایشگاه معماری دیجیتال الکترونیک و فن
اوری اطلاعات
سارا سادات زمانی مهندسی کامپیوتر
مهندسی برق
۱۳ آزمایشگاه فیزیک ۱ مکانیک و انرژی سروش حاصلی فیزیک
۱۴ آزمایشگاه فیزیک۲ مبانی برق و الکتریسیته سروش حاصلی فیزیک
۱۵ آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد خواص فیزیکی مواد سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۱۶ آزمایشگاه متالوگرافی ریز ساختار سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۱۷ آزمایشگاه عملیات حرارتی مواد و متالورژی سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۱۸ آزمایشگاه انجماد در ریخته گری ریخته گری سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۱۹ آزمایشگاه خوردگی و پوشش دهی شیمی خوردگی سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۲۰ کارگاه تولید پوشاک طراحی پوشاک میر سهند خراسانی مهندسی نساجی
۲۱ کارگاه ساختمان پوشاک طراحی پوشاک میر سهند خراسانی مهندسی نساجی
۲۲ آزمایشگاه فیزیک الیاف الیاف میر سهند خراسانی مهندسی نساجی
۲۳ آزمایشگاه شناسایی الیاف الیاف میر سهند خراسانی مهندسی نساجی
۲۴ آزمایشگاه رنگرزی شیمی میر سهند خراسانی مهندسی نساجی۳. مجموعه آزمایشگاه های واحد صدر:
در این مجموعه آزمایشگاه که فقط مختص مهندسی شیمی است ، به منظور انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی تاسیس گردیده

تلفن ۳۲۲۵۱۳۴۱_۰۴۴
آدرس ارومیه،خیابان امام،کوی اداره آگاهی(فرماندهی نیروی انتظامی)،جنب اداره آگاهی


 
  
   
دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
معاونت آموزشی و پژوهشی Education & Research Affiar
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 42 queries by YEKTAWEB 4549