برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی گروه::
اشخاص::
اخبار و رویدادها::
مرکز تحقیقات ژئو تکنیک و آزمایشگاه مصالح ساختمانی::
انجمن علمی::
پژوهش و تحقیقات::
قوانین و آیین نامه ها::
تالارهای بحث و گفتگو ::
تماس با ما::
تسهیلات وبگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
زیربخش‌های پایگاه
:: Curriculum Vitae ::
Erfan Shafei
Associate Professor
Structural and Earthquake Engineer
E-mail: e.shafeiuut.ac.ir, erfan.shafeiryerson.ca, erfan.shafeiaut.ac.ir


Academic Education
 1. Visiting Assistant Professor (Sabbatical), ۲۰۱۳, Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada
 2. Ph.D. in Structural Engineering, ۲۰۰۸-۲۰۱۳, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic). Honoured
 3. M.Sc. in Structural Engineering, ۲۰۰۶-۲۰۰۸, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Honoured
 4. B.Sc. in Civil Engineering, ۲۰۰۲-۲۰۰۶, Urmia University, Honoured

Teaching Courses
 1. Theory of Plates and Shells
 2. Fracture Mechanics
 3. Mechanics of Composite Materials
 4. Theory of Elasticity and Plasticity
 5. Stability of Structure and Large Deformation Theory
 6. Advanced Reinforced Concrete Structures
 7. Impact Mechanics and Engineering

Research Interests
 1. Collapse and Failure Modelling of Quasi-Brittle Continuum as Masonry, Concrete, Rock and Laminated Composites
 2. Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Retrofitting of Reinforced Concrete Members
 3. Dynamic Geometric Instabilities of of Laminated Composite Shells and Plates
 4. Response Characterization of Brittle-Like Structures Subjected to Impact and Impulsive Loading
 5. Computational Mechanics and Nonlinear Finite Element Modelling using Codes as ABAQUS, LS-DYNA, NASTRAN, MSC-DYTRAN

Articles Published or Accepted in ISI Journals:
 1. Shafei, E., Faroughi, S., & Reali, A. (۲۰۲۰). Geometrically nonlinear vibration of anisotropic composite beams using isogeometric third-order shear deformation theory. Composite Structures۲۵۲, ۱۱۲۶۲۷.
 2. Shafei, E., Faroughi, S., & Rabczuk, T. (۲۰۲۰). Multi-patch NURBS formulation for anisotropic variable angle tow composite plates. Composite Structures۲۴۱, ۱۱۱۹۶۴
 3. Shafei, E., and Kianoush, R. (۲۰۱۹). Transient analysis of hybrid SMA-FRP reinforced concrete beams under sequential impacts. Engineering Structures, ۱۰۹۹۱۵.
 4. Ghasemitabar, A., Rahmdel, J. M., & Shafei, E. (۲۰۲۰). Cyclic performance of RC beam-column joints enhanced with superelastic SMA rebars. Computers and Concrete۲۵(۴), ۲۹۳-۳۰۲.
 5. Faroughi, S., Shafei, E., and Rabczuk, T. (۲۰۱۹). Anisotropic solid-like shells modeled with NURBS-based isogeometric approach: Vibration, buckling, and divergence analyses. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, ۱۱۲۶۶۸.
 6. Shafei, E., Faroughi, S., and Rabczuk, T. (۲۰۱۹). Isogeometric HSDT approach for dynamic stability analysis of general anisotropic composite plates. Composite Structures۲۲۰, ۹۲۶-۹۳۹.
 7. Mousavi, T., and Shafei, E. (۲۰۱۹, June). Impact response of hybrid FRP-steel reinforced concrete slabs. In Structures (Vol. ۱۹, pp. ۴۳۶-۴۴۸). Elsevier.
 8. Faroughi, S., Shafei, E., & Eriksson, A. (۲۰۱۹). NURBS-based modeling of laminated composite beams with isogeometric displacement-only theory. Composites Part B: Engineering۱۶۲, ۸۹-۱۰۲.
 9. Esmailzadeh, A., Mikaeil, R., Shafei, E., & Sadegheslam, G. (۲۰۱۸). Prediction of rock mass rating using TSP method and statistical analysis in Semnan Rooziyeh spring conveyance tunnel. Tunnelling and Underground Space Technology۷۹, ۲۲۴-۲۳۰.
 10. Faroughi, S., Shafei, E., & Schillinger, D. (۲۰۱۸). Isogeometric stress, vibration and stability analysis of in-plane laminated composite structures. International Journal of Structural Stability and Dynamics۱۸(۰۵), ۱۸۵۰۰۷۰.
 11. Shafei, E., & Faroughi, S. (۲۰۱۷). Isogeometric analysis: vibration analysis, Fourier and wavelet spectra. Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics۳(۲), ۱۴۵-۱۶۴.
 12. Shafei, E., and Shirzad, A. "Ant colony optimization for dynamic stability of laminated composite plates", Steel and Composite Structures, DOI: ۱۰.۱۲۹۸۹/scs.۲۰۱۷.۲۵.۱.۱۰۵, pages ۱۰۵-۱۱۶, ۲۰ September ۲۰۱۷.
 13. Shafei, E., and Mokari, J. "Plasticity Constitutive Modeling of Partially Confined Concrete with Steel Jacketing", KSCE Journal of Civil Engineering, https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۲۲۰۵-۰۱۷-۱۷۷۲-۶, ۲۵ April ۲۰۱۷.
 14. Vahdattalab, F., Mokari, J., and Shafei, E. "Seismic Response Evaluation of Reinforced High Strength Concrete (HSC) Columns based on Modified Constitutive Model", Scientia Iranica, Transaction on Civil Engineering, DOI: ۱۰.۲۴۲۰۰/SCI.۲۰۱۷.۴۱۸۳, ۱۳ August ۲۰۱۷"
 15. Shafei, E. "Deformation Characteristics of Shear-Deficient RC Beams Wrapped with CFRP", Materials and Structures Journal, Springer Publications, ISSN (Online) ۱۸۷۱-۶۸۷۳, ISSN (Print) ۱۳۵۹-۵۹۹۷, DOI: ۱۰.۱۶۱۷/s۱۱۵۲۷-۰۱۵-۰۷۰۸-۱, ۱۰ September ۲۰۱۵
 16. Shafei, E. "Impact Response Characterization of Shear CFRP Strengthened RC Beams by Fourier and Wavelet Methods: Tests and Analyses", Science and Engineering of Composite Materials Journal, DeGruyter Publications, ISSN (Online) ۲۱۹۱-۰۳۵۹, ISSN (Print) ۰۷۹۲-۱۲۳۳, DOI: ۱۰.۱۵۱۵/SECM-۲۰۱۴-۰۱۱۱, May ۲۰۱۵
 17. Shafei, E., and Kabir, M.Z., "Effect of CFRP Retrofit on Impact Response of Shear-Deficient Reinforced Concrete Beams", Latin American Journal of Solids and Structures, Vol. ۱۲, No. ۱, ۲۰۱۵, pp.۶۰-۷۶
 18. Kabir, M.Z., and Shafei, E., “Plasticity Modeling of FRP-Confined Circular Reinforced Concrete Columns Subjected to Eccentric Axial Loading”, Journal of Composites Part B: Engineering, Elsevier, Volume ۴۳, Issue ۸, December ۲۰۱۲, pp.۳۴۹۷–۳۵۰۶
 19. Shafei, E., and Kabir, M.Z., “Dynamic Stability Optimization of Laminated Composite Plates under Combined Boundary Loading”, Applied Composite Materials Journal, Springer, Volume ۱۸, Issue ۶, December ۲۰۱۱, pp.۵۳۹-۵۵۷
 20. Kabir, M.Z., and Shafei, E., “Interactive Instabilities of Thin-Walled Laminated Composite Pultrusion Box Columns.”, Journal of the Structural Design of Tall and Special Buildings, John Wiley & Sons Publications, Volume ۲۱, Issue ۱۲, December ۲۰۱۲, pp.۸۹۶–۹۱۷.
 21. Kabir, M.Z., and Shafei, E., “Analytical and Numerical Study of FRP-Retrofitted RC Beams under Low Velocity Impact, Journal of Scientia Iranica, Transaction A: Civil Engineering, Volume ۱۶, No. ۵, ۲۰۰۸, pp.۴۱۵-۴۲۸.

Articles Published in ISC Journals

 1. Shafei, E., J. Mokari Rahmdel, and F. Vahid-Vahdattalab. "Seismic Response Evaluation of High Strength Concrete Circular RC Columns wrapped with CFRP." Iranian Journal of Structural Engineering ۳.۱ (۲۰۱۶).
 2. Rahmdel, J. Mokari, E. Shafei, and R. Rezaee. "Seismic Performance Study of Reinforced Concrete High-Rise Buildings with Various Systems." Iranian Journal of Structural Engineering ۲.۲ (۲۰۱۶).
 3. حسن امیرذهنی، اباذر اصغری و عرفان شافعی "بررسی تأثیر استفاده از کابل‌های CFRP در رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای"، مجله علمی و پژوهشی عمران مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، پاییز ۱۳۹۵، تحت چاپ 
 4. حسن امیرذهنی، اباذر اصغری و عرفان شافعی "مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی"، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، انجمن مهندسی سازه ایران، سال سوم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵ http://dx.doi.org/۱۰.۲۲۰۶۵/jsce.۲۰۱۶.۴۰۴۵۸

Articles Published and Presented in Conferences

 1. Shafei, E. "Dynamic Stability Study of Pultrusion Composite Members under Follower Force", ۱st National Conference on Composite for Construction Application, Tehran, Iran, ۲۰۱۶
 2. Aydenloo, R. M., Mokari, J., and Shafei, E. "Assessment and Review of Performance Levels of Concrete Structure Designed in Accordance with ACI ۳۱۸-۹۹ and UBC ۹۷ Regulations." Procedia Engineering ۱۴۵ (۲۰۱۶): ۱۱۶۱-۱۱۶۸.
 3. بهرام عبدالهی، جواد مکاری، و عرفان ‌شافعی "بررسی رفتار غیرخطی ستون‌های پیش‌ساخته‌ی پس‌تنیده شده با کابل در قاب‌های خمشی ساختمانی بتنی"، پنجمین کنفرانس ملّی و اولین کنفرانس بین‌المللی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران، تهران ایران، آبان ۱۳۹۵ 
 4. مرتضی رمضانپور، جواد مکاری، و عرفان شافعی "ارزیابی اندرکنش بین آرماتورهای عرضی و پوشش کامپوزیتی در تیرهای پیوند بتنی"، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت (صنعتی شریف)، تهران، ایران، مهر ۱۳۹۵
 5. زهرا قاسمی، جواد مکاری، و عرفان شافعی "بهبود رفتار لرزه‌ای سیستم دیوارهای پیش‌ساخته با عملکرد گهواره‌ای از طریق افزایش ارتفاع محصورشدگی"، سومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، ایران، شهریور ۱۳۹۵
 6. هادی جعفری، اباذر اصغری، عرفان شافعی "بررسی رفتار و ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بلندمرتبه با سیستم سازه‌ای مشبک" کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، تهران، ایران، خرداد ۱۳۹۵
 7. عرفان شافعی، جواد مکاری، و خسرو سلامت‌روندی "بررسی رفتار خمشی و فشاری بتن‌های پلیمری ساخته شده با الیاف پروپیلن با نسبت طرح اختلاط‌هاَی مختلف"، کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان- اردیبهشت ۱۳۹۵ - تهران، ایران
 8. علی جزی، جواد مکاری، و عرفان شافعی، "بررسی اثرات شبیه‌سازی توام پی با روسازه بر روی پارامترهای طراحی فونداسیون" دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران، ۵ و ۶ اسفند ماه ۱۳۹۴، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 9. Vahid-Vahdattalab, F., Mokari, J. and Shafei, E. "Numerical Evaluation of Seismic and Hysteretic Behavior of High Strength Concrete Columns", ۲nd International & ۶th National Conference on Earthquake & Structures, October ۱۴-۱۵, ۲۰۱۵, ACECR of Kerman, Kerman, Iran
 10. Shafei, E., Kabir, M.Z., "Shear Response Characteristics of Scaled Reinforced Concrete Beams Wrapped with CFRP Sheets", ۱۸th International Conference on Composite Structures (ICCS۱۸), ۲۰۱۴, Porto, Portugal
 11. Shafei, E., Kabir, M.Z., "Effects of CFRP Retrofitting on Impact Response of Shear-Deficient Scaled Concrete Beams", ۱۸th International Conference on Composite Structures (ICCS۱۸), ۲۰۱۴, Porto, Portugal
 12. Shafei, E., Kabir, M.Z., "Dynamic Damage Evaluation in Shear-Strengthened Concrete Beams by Fourier and Wavelet Methods", ۱۸th International Conference on Composite Structures (ICCS۱۸), ۲۰۱۴, Porto, Portugal
 13. Shafei, E., Kabir, M.Z., "Response Spectrum Features of Shear Strengthened Concrete Beams under Impact Load", The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-۲۰۱۴), Tehran, Iran
 14. Shafei, E., Kabir, M.Z., "Modeling of Shear-Failure-Type RC Beams Strengthened with FRP Composite Laminates Subjected to Low Velocity", ۱۷th International Conference on Composite Structures (ICCS۱۷), ۲۰۱۳, Porto, Portugal
 15. Shafei, E., Kabir, M.Z., "Flutter & Divergence Based Optimization of Laminated Composite Plates under Combined Loading", ۲nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-۲), ۲۰۱۰, Kish Island, Iran

دفعات مشاهده: 1986 بار   |   دفعات چاپ: 741 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
دانشکده مهندسی عمران Civil Engineering Department
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 4463