برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی دانشکده::
معرفی رشته::
اشخاص::
اخبار و رویدادها::
انجمن علمی::
قوانین و آیین نامه ها::
تالارهای بحث و گفتگو::
تماس با ما::
تسهیلات وبگاه::
انتقادات و پیشنهادات::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
:: رزومه سهراب عبدالله زاده ::
 | تاریخ ارسال: 1395/10/4 | 
CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS
Name: Sohrab Abdollahzadeh Moghaddam Teymourlu
Address: Department of Industrial Engineering
             Urmia University of Technology (UUT), Urmia, Iran
Tel.: +۹۸ ۹۱۴ ۱۴۱ ۷۳۲۸
Email:
s.abdollahzadehuut.ac.ir         sohrabuutyahoo.com
CAREER HISTORY
 1. Maintenance Engineering Expert in Iran Khodro, ۱۹۹۰-۱۹۹۴.
 2. Head of Processing Units in Industry, Mine and Trade Industry Organization of West Azerbaijan, ۱۹۹۴-۲۰۰۰.
 3. Planning Manager in the Urmia Cement Company,۲۰۰۰-۲۰۰۱.
 4. Engineering and Development Assistant in Pakdis Company, ۲۰۰۰-۲۰۰۳.
 5. Economy and Planning Assistant of Housing Foundation in West Azerbaijan, ۲۰۰۳-۲۰۰۵.
 6. Head of Pakdis Company, ۲۰۰۳-۲۰۰۵.
 7. Assistant Professor,۲۰۰۷-now, Chief of Industrial Engineering Department and Student and Cultural Assistant in “Urmia University of Technology (UUT)”.
 8. Sociocultural Assistant of Urmia Municipality,۲۰۱۴-now.
 9. Head of Applied Science University of Urmia Municipality,۲۰۱۴-now.
EDUCATIONS:
 1. Ph.D., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran (Oct. ۲۰۱۰ - ۲۰۱۴).
 2. M.Sc., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran (Oct. ۱۹۹۲ - ۱۹۹۴).
 3. B.Sc., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Sharif University, Tehran, Iran, (Oct. ۱۹۸۷ - Oct. ۱۹۹۲).
PROFESSIONAL EXPERIENCE:
Project Title: Modeling Agency Notification ports, Municipal Cooperation Organization.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
​Position: Co-worker
Project Title: A comprehensive review of the level of technology, production and supply of juice Country, Pakdis Company.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
​Position:Executive
Project Title: Model cell formation in cell production method with consideration of alternative process
Place: Urmia University of Technology (UUT).
​Position: Executive
Project Title: A comprehensive review of staffing approach to performance management, Pakdis Company
Place: Urmia, West Azerbaijan.
​Position:  Executive
Project Title: The causes of the Reluctance of installation of engineering services, Industrial Estates Company.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
Position:
 Executive
Project Title: Requirements of non-executive defense in training construction, Schools Renovation Organization.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
Position: 
Executive
Project Title: Feasibility of honey cluster, Industrial Estates Company.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
Position: 
Executive
Project Title: Designing and manufacturing of honey purification and separation of impurities.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
Position: executive
 
TEACHING EXPERIENCES
Undergraduate
Engineering Economics
Meta heuristic Algorithm
Enterprise Resource Planning
Supply Chain Management
Systematic Meditation

Graduate
Preventive and Maintenance
Project Control
Human Factors
Feasibility Study
System Meditation
 
Publications:
 
BOOKS: 
Warehouse handling (Inventory count), ۲۰۰۳
 
JOURNAL PAPERS:
 1. Ezzati, N., & Abdollahzadeh, S. (۲۰۱۰). High speed and silicon-saving adaptive tuning system for high frequency Gm-C filters. Analog Integrated Circuits and Signal Processing۶۵(۱), ۹۷-۱۰۳.
 2. Abdollahzadeh, S. M., & Jafarzadeh, S. G. (۲۰۱۰). An Improvement Model Presented to Reduce the Required Time for the Implementation of ERP in the Organization. Journal of Environmental Science and Engineering۴(۵), ۶۰.
 3. Rezapour, S., Farahani, R. Z., Ghodsipour, S. H., & Abdollahzadeh, S. (۲۰۱۱). Strategic design of competing supply chain networks with foresight. Advances in Engineering Software۴۲(۴), ۱۳۰-۱۴۱.
 4. Sadjadi, S. J., Omrani, H., Abdollahzadeh, S., Alinaghian, M., & Mohammadi, H. (۲۰۱۱). A robust super-efficiency data envelopment analysis model for ranking of provincial gas companies in Iran. Expert Systems with Applications۳۸(۹), ۱۰۸۷۵-۱۰۸۸۱.
 5. Ghoushchi, S. J., Ab Rahman, M. N., Moghadam, S. A., & Ghoushji, M. J. (۲۰۱۳). An improvement model presented to reduce the required time for the implementation of ERP in the organization. World Applied Sciences Journal۲۱(۲), ۲۰۳-۲۰۸.
 6. Shafia, M. A., & Abdollahzadeh, S. (۲۰۱۴). Integrating fuzzy kano and fuzzy TOPSIS for classification of functional requirements in national standardization system. Arabian Journal for Science and Engineering۳۹(۸), ۶۵۵۵-۶۵۶۵.
 7. Shafia, M., Abdollahzadeh, S., & Teimoury, E. (۲۰۱۴). The impact of the national standardization system on ranking the supply chain stages improvement. Uncertain Supply Chain Management۲(۴), ۲۳۷-۲۴۴.
 8. Abdollahzadeh, S., Rezaei, M., Dabbaghian, M., & Norouzi, A. (۲۰۱۰, April). Notice of Retraction A goal programming model for computation of fuzzy linear regression with least error. In Computer Engineering and Technology (ICCET), ۲۰۱۰ ۲nd International Conference on (Vol. ۷, pp. V۷-۴۹۳). IEEE.
 9. MAKUI, A., PAYDAR, M. M., ABDOLLAHZADEH, S., & RAFIEI, A. (۲۰۱۲). CLUSTERING OF TECHNOLOGY EVALUATION STRATEGIES VIA CAPTECH.
 10. Fakouri, A., Pasha, H., Jalili, P., & Abdollahzadeh, S. RANKING THE CAPTECH TECHNOLOGY STRATEGIES BY INTEGRATING FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS METHODS.
 11. ماکویی، احمد.، پایدار، محمد. مهدی. عبداله زاده سهراب. رفیعی، عباس (۱۳۹۰). "تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک"،(۱۴)۳، صص: ۶۶-۷۹.
 12. شفیعا، محمد علی. عبدالله زاده، سهراب. پاشاآبگرمی، حسین (۱۳۹۲). "بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی"، نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید،  (۱)۱، صص: ۷۳-۸۲.
 13. شفیعا، محمد علی.  تیموری، ابراهیم. عبداله­زاده، سهراب (۱۳۹۳). "اندازه­گیری تاثیر نظام استانداردسازی ملی بر عملکرد زنجیره تامین"، نشریه مهندسی و بهبود کیفیت، (۲)۴، صص: ۱۳۷-۱۴۵.
 14. عبداله زاده، سهراب. عبداله زاده، جعفر صادق (۱۳۹۴). "رتبه بندی بهبود عملکرد مراحل زنجیره تامین در اثر استانداردسازی ملی" مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، (۴۱)۲، صص: ۹-۲۶.
 15. عبداله ­زاده، سهراب. خدایاری، مصطفی (۱۳۹۷). "رویکردی برای تعیین سیاستهای مناسب نگهداری و تعمیرات چند محصولی با استفاده از شبیهسازی و تصمیم‌گیری چندمعیاره"، فصلنامۀ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، (۱۰)۲، صص: ۲۹۶-۲۷۹.
 16. عبداله زاده، سهراب (۱۳۹۷). "الگویی برای تدوین سند استراتژی فناوری رشته فعالیت طیور با مدل CAPTECH"، نشریه فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، ۱۶(۳۳)، صص:۱۷-۲۴.
 17. عبداله زاده، سهراب. نامداری، تینا. (۱۳۹۸). "مدل بهینه سازی مسیریابی چند محصولی پویا برای وسایل نقلیه بعد از وقوع بحران با مجاز بودن کمبود تقاضا"، دو فصلنامه مدیریت بحران.
 18. عبداله زاده، سهراب. احمدی، کیوان. (۱۳۹۸). "مدلی برای یکپارچگی سطوح تولید-توزیع در زنجیره تأمین مواد فاسدشدنی با در نظر گرفتن انبارهای میانی"، نشریه مدیریت تولید و عملیات.
 
CONFERENCE PAPERS:
 1. Safety in Value Engineering, (۲۰۰۸). The first International Conference on Industrial Safety, Occupational Health and Environment in organizations.
 2. Effective training model to help improve the efficiency of safety by reducing the risk factors of labor and capital, (۲۰۰۸). The first International Conference on Industrial Safety, Occupational Health and Environment in organizations.
 3. New methods of wastewater treatment plant alcohol, (۲۰۰۸). The first International Conference on Industrial Safety, Occupational Health and Environment in organizations.
 4. The role of electronic money in the banking system, (۲۰۰۸). First International Conference on e-commerce.
 5. Notice of Retraction A goal programming model for computation of fuzzy linear regression with least error, (۲۰۱۰).  ۲nd International Conference on  Computer Engineering and Technology (ICCET).
 6. A goal programming model for computation of Fuzzy Linear Regression with least error, (۲۰۱۰). ۲nd International Conference on Computer Engineering and Technology (ICCET).
 7. Identification and Prioritization factors affecting the productivity of human factors using TOPSIS, (۲۰۱۲). Ninth International Conference on Industrial Engineering.
۸. ارزیابی تعداد تامین کنندگان در زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه نگهداری (۱۳۹۶).  کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری، اصفهان.
۹. ارائه یک رویکرد چند هدفه در لجستیک معکوس سبز با سیکل بسته (۱۳۹۷). کنگره ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوزی، برق و کامپیوتر، ساری.
۱۰. انتخاب پناهگاه های امدادی قبل از وقوع بحران با استفاده از روش های با معیارهای چندگانه (۱۳۹۷). کنگره ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوزی، برق و کامپیوتر، ساری.
۱۱. رویکردی برای رتبه بندی مؤلفه های عملکرد زیست محیطی در خوشه های صنعتی (۱۳۹۷). مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
۱۲. ارائه رویکردی نوین برای شناسایی و رتبه بندی مکان های مؤثر بر مکان یابی مدارس سبز ، (۱۳۹۸). پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی، تهران.
۱۳.  بررسی نقش استانداردسازی در حکمرانی منطقه‌ای صنایع خودروسازی کشور، (۱۳۹۸). اولین همایش ملی حکمرانی اسلامی، تهران.
 
 
 
Other skills:
Participate in A Seminar / Workshop:
Workshop to implement TQM
EFQM training seminar
QFD training seminar
Six Sigma Workshop
Implementation of value engineering

Educational courses:
strategic Management
Internal Auditor Training Course
ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰ Auditor/Lead Auditor Training Course
Economic evaluation of projects
The cost of various activities
Meet with the independent auditors&#۳۹; reports
Business Law
Project Management Fundamentals Course
Business Cluster Development Agents (CDA)

Awards and appreciations:
Country Portfolio Manager, Awarded “The President”,  ۲۰۰۶.
Organizational sample entrepreneur, Awarded “The governor of West Azerbaijan”,۲۰۰۸.
Chosen plan for the Cultural Ideas, Awarded “Cultural Minister of Science”, ۲۰۱۳.
دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: رزومه سهراب عبدالله زاده ::
 | تاریخ ارسال: 1395/10/4 | 
CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS
Name: Sohrab Abdollahzadeh Moghaddam Teymourlu
Address: Department of Industrial Engineering
             Urmia University of Technology (UUT), Urmia, Iran
Tel.: +۹۸ ۹۱۴ ۱۴۱ ۷۳۲۸
Email:
s.abdollahzadehuut.ac.ir         sohrabuutyahoo.com
CAREER HISTORY
 1. Maintenance Engineering Expert in Iran Khodro, ۱۹۹۰-۱۹۹۴.
 2. Head of Processing Units in Industry, Mine and Trade Industry Organization of West Azerbaijan, ۱۹۹۴-۲۰۰۰.
 3. Planning Manager in the Urmia Cement Company,۲۰۰۰-۲۰۰۱.
 4. Engineering and Development Assistant in Pakdis Company, ۲۰۰۰-۲۰۰۳.
 5. Economy and Planning Assistant of Housing Foundation in West Azerbaijan, ۲۰۰۳-۲۰۰۵.
 6. Head of Pakdis Company, ۲۰۰۳-۲۰۰۵.
 7. Assistant Professor,۲۰۰۷-now, Chief of Industrial Engineering Department and Student and Cultural Assistant in “Urmia University of Technology (UUT)”.
 8. Sociocultural Assistant of Urmia Municipality,۲۰۱۴-now.
 9. Head of Applied Science University of Urmia Municipality,۲۰۱۴-now.
EDUCATIONS:
 1. Ph.D., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran (Oct. ۲۰۱۰ - ۲۰۱۴).
 2. M.Sc., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran (Oct. ۱۹۹۲ - ۱۹۹۴).
 3. B.Sc., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Sharif University, Tehran, Iran, (Oct. ۱۹۸۷ - Oct. ۱۹۹۲).
PROFESSIONAL EXPERIENCE:
Project Title: Modeling Agency Notification ports, Municipal Cooperation Organization.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
​Position: Co-worker
Project Title: A comprehensive review of the level of technology, production and supply of juice Country, Pakdis Company.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
​Position:Executive
Project Title: Model cell formation in cell production method with consideration of alternative process
Place: Urmia University of Technology (UUT).
​Position: Executive
Project Title: A comprehensive review of staffing approach to performance management, Pakdis Company
Place: Urmia, West Azerbaijan.
​Position:  Executive
Project Title: The causes of the Reluctance of installation of engineering services, Industrial Estates Company.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
Position:
 Executive
Project Title: Requirements of non-executive defense in training construction, Schools Renovation Organization.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
Position: 
Executive
Project Title: Feasibility of honey cluster, Industrial Estates Company.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
Position: 
Executive
Project Title: Designing and manufacturing of honey purification and separation of impurities.
Place: Urmia, West Azerbaijan.
Position: executive
 
TEACHING EXPERIENCES
Undergraduate
Engineering Economics
Meta heuristic Algorithm
Enterprise Resource Planning
Supply Chain Management
Systematic Meditation

Graduate
Preventive and Maintenance
Project Control
Human Factors
Feasibility Study
System Meditation
 
Publications:
 
BOOKS: 
Warehouse handling (Inventory count), ۲۰۰۳
 
JOURNAL PAPERS:
 1. Ezzati, N., & Abdollahzadeh, S. (۲۰۱۰). High speed and silicon-saving adaptive tuning system for high frequency Gm-C filters. Analog Integrated Circuits and Signal Processing۶۵(۱), ۹۷-۱۰۳.
 2. Abdollahzadeh, S. M., & Jafarzadeh, S. G. (۲۰۱۰). An Improvement Model Presented to Reduce the Required Time for the Implementation of ERP in the Organization. Journal of Environmental Science and Engineering۴(۵), ۶۰.
 3. Rezapour, S., Farahani, R. Z., Ghodsipour, S. H., & Abdollahzadeh, S. (۲۰۱۱). Strategic design of competing supply chain networks with foresight. Advances in Engineering Software۴۲(۴), ۱۳۰-۱۴۱.
 4. Sadjadi, S. J., Omrani, H., Abdollahzadeh, S., Alinaghian, M., & Mohammadi, H. (۲۰۱۱). A robust super-efficiency data envelopment analysis model for ranking of provincial gas companies in Iran. Expert Systems with Applications۳۸(۹), ۱۰۸۷۵-۱۰۸۸۱.
 5. Ghoushchi, S. J., Ab Rahman, M. N., Moghadam, S. A., & Ghoushji, M. J. (۲۰۱۳). An improvement model presented to reduce the required time for the implementation of ERP in the organization. World Applied Sciences Journal۲۱(۲), ۲۰۳-۲۰۸.
 6. Shafia, M. A., & Abdollahzadeh, S. (۲۰۱۴). Integrating fuzzy kano and fuzzy TOPSIS for classification of functional requirements in national standardization system. Arabian Journal for Science and Engineering۳۹(۸), ۶۵۵۵-۶۵۶۵.
 7. Shafia, M., Abdollahzadeh, S., & Teimoury, E. (۲۰۱۴). The impact of the national standardization system on ranking the supply chain stages improvement. Uncertain Supply Chain Management۲(۴), ۲۳۷-۲۴۴.
 8. Abdollahzadeh, S., Rezaei, M., Dabbaghian, M., & Norouzi, A. (۲۰۱۰, April). Notice of Retraction A goal programming model for computation of fuzzy linear regression with least error. In Computer Engineering and Technology (ICCET), ۲۰۱۰ ۲nd International Conference on (Vol. ۷, pp. V۷-۴۹۳). IEEE.
 9. MAKUI, A., PAYDAR, M. M., ABDOLLAHZADEH, S., & RAFIEI, A. (۲۰۱۲). CLUSTERING OF TECHNOLOGY EVALUATION STRATEGIES VIA CAPTECH.
 10. Fakouri, A., Pasha, H., Jalili, P., & Abdollahzadeh, S. RANKING THE CAPTECH TECHNOLOGY STRATEGIES BY INTEGRATING FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS METHODS.
 11. ماکویی، احمد.، پایدار، محمد. مهدی. عبداله زاده سهراب. رفیعی، عباس (۱۳۹۰). "تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک"،(۱۴)۳، صص: ۶۶-۷۹.
 12. شفیعا، محمد علی. عبدالله زاده، سهراب. پاشاآبگرمی، حسین (۱۳۹۲). "بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی"، نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید،  (۱)۱، صص: ۷۳-۸۲.
 13. شفیعا، محمد علی.  تیموری، ابراهیم. عبداله­زاده، سهراب (۱۳۹۳). "اندازه­گیری تاثیر نظام استانداردسازی ملی بر عملکرد زنجیره تامین"، نشریه مهندسی و بهبود کیفیت، (۲)۴، صص: ۱۳۷-۱۴۵.
 14. عبداله زاده، سهراب. عبداله زاده، جعفر صادق (۱۳۹۴). "رتبه بندی بهبود عملکرد مراحل زنجیره تامین در اثر استانداردسازی ملی" مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، (۴۱)۲، صص: ۹-۲۶.
 15. عبداله ­زاده، سهراب. خدایاری، مصطفی (۱۳۹۷). "رویکردی برای تعیین سیاستهای مناسب نگهداری و تعمیرات چند محصولی با استفاده از شبیهسازی و تصمیم‌گیری چندمعیاره"، فصلنامۀ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، (۱۰)۲، صص: ۲۹۶-۲۷۹.
 16. عبداله زاده، سهراب (۱۳۹۷). "الگویی برای تدوین سند استراتژی فناوری رشته فعالیت طیور با مدل CAPTECH"، نشریه فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، ۱۶(۳۳)، صص:۱۷-۲۴.
 17. عبداله زاده، سهراب. نامداری، تینا. (۱۳۹۸). "مدل بهینه سازی مسیریابی چند محصولی پویا برای وسایل نقلیه بعد از وقوع بحران با مجاز بودن کمبود تقاضا"، دو فصلنامه مدیریت بحران.
 18. عبداله زاده، سهراب. احمدی، کیوان. (۱۳۹۸). "مدلی برای یکپارچگی سطوح تولید-توزیع در زنجیره تأمین مواد فاسدشدنی با در نظر گرفتن انبارهای میانی"، نشریه مدیریت تولید و عملیات.
 
CONFERENCE PAPERS:
 1. Safety in Value Engineering, (۲۰۰۸). The first International Conference on Industrial Safety, Occupational Health and Environment in organizations.
 2. Effective training model to help improve the efficiency of safety by reducing the risk factors of labor and capital, (۲۰۰۸). The first International Conference on Industrial Safety, Occupational Health and Environment in organizations.
 3. New methods of wastewater treatment plant alcohol, (۲۰۰۸). The first International Conference on Industrial Safety, Occupational Health and Environment in organizations.
 4. The role of electronic money in the banking system, (۲۰۰۸). First International Conference on e-commerce.
 5. Notice of Retraction A goal programming model for computation of fuzzy linear regression with least error, (۲۰۱۰).  ۲nd International Conference on  Computer Engineering and Technology (ICCET).
 6. A goal programming model for computation of Fuzzy Linear Regression with least error, (۲۰۱۰). ۲nd International Conference on Computer Engineering and Technology (ICCET).
 7. Identification and Prioritization factors affecting the productivity of human factors using TOPSIS, (۲۰۱۲). Ninth International Conference on Industrial Engineering.
۸. ارزیابی تعداد تامین کنندگان در زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه نگهداری (۱۳۹۶).  کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری، اصفهان.
۹. ارائه یک رویکرد چند هدفه در لجستیک معکوس سبز با سیکل بسته (۱۳۹۷). کنگره ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوزی، برق و کامپیوتر، ساری.
۱۰. انتخاب پناهگاه های امدادی قبل از وقوع بحران با استفاده از روش های با معیارهای چندگانه (۱۳۹۷). کنگره ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوزی، برق و کامپیوتر، ساری.
۱۱. رویکردی برای رتبه بندی مؤلفه های عملکرد زیست محیطی در خوشه های صنعتی (۱۳۹۷). مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
۱۲. ارائه رویکردی نوین برای شناسایی و رتبه بندی مکان های مؤثر بر مکان یابی مدارس سبز ، (۱۳۹۸). پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی، تهران.
۱۳.  بررسی نقش استانداردسازی در حکمرانی منطقه‌ای صنایع خودروسازی کشور، (۱۳۹۸). اولین همایش ملی حکمرانی اسلامی، تهران.
 
 
 
Other skills:
Participate in A Seminar / Workshop:
Workshop to implement TQM
EFQM training seminar
QFD training seminar
Six Sigma Workshop
Implementation of value engineering

Educational courses:
strategic Management
Internal Auditor Training Course
ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰ Auditor/Lead Auditor Training Course
Economic evaluation of projects
The cost of various activities
Meet with the independent auditors&#۳۹; reports
Business Law
Project Management Fundamentals Course
Business Cluster Development Agents (CDA)

Awards and appreciations:
Country Portfolio Manager, Awarded “The President”,  ۲۰۰۶.
Organizational sample entrepreneur, Awarded “The governor of West Azerbaijan”,۲۰۰۸.
Chosen plan for the Cultural Ideas, Awarded “Cultural Minister of Science”, ۲۰۱۳.
دفعات مشاهده: 2218 بار   |   دفعات چاپ: 405 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
مهندسی صنایع Industrial Ingineering
Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 50 queries by YEKTAWEB 4212