مدیریت اسناد و فایل‌ها

آیین نامه ها
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 آيين نامه قراردادهاي تحقیقات صنعتی دانشگاه صنعتی 1390/9/8 122 KB
2 آیین نامه طرح پژوهشی 1390/9/8 102.58 KB
3 آئین نامه شرکت در کارگاه آموزشی 1390/9/8 91.48 KB
4 دستورالعمل تدوین و تنظیم گزارش های نهایی طرح های تحقیقاتی 1391/7/16 87 KB
5 آیین نامه چاپ و انتشار کتاب در انتشارات دانشگاه صنعتی ارومیه 1392/10/17 104.42 KB
6 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی (قدیم) 1395/10/25 724.7 KB
7 شیوه نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی 1395/8/24 1602.23 KB
8 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی (جدید) 1395/11/17 2998.56 KB
9 آیین نامه تشکیل قطب علمی 1395/11/17 11915.85 KB
10 دستورالعمل اجرایی ویژه پژوهشی (Grant) 1396/12/8 415.06 KB
11 دستورالعمل اعطای پایه تشویقي به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشي 1396/9/13 171.36 KB
12 دستورالعمل اجرایی اعطای پایه استحقاقی سالیانه (جدید) 1402/1/30 498.51 KB
13 آیین نامه فرصت مطالعاتی برای اعضای هایت علمی 1398/2/2 271.18 KB
14 دستورالعمل ماموریت پژوهشی 1401/7/6 668.92 KB
15 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات 1398/10/28 164.73 KB
16 دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی(جدید، اجرا از 1402/01/01) 1401/8/10 2859.02 KB
17 شیوه نامه انتخاب عضو هیات علمی سرآمد پژوهشی 1402/1/30 253.29 KB

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology