مدیریت اسناد و فایل‌ها

فرم ها
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 ليست مجلات علمی - پژوهشی و ترويجی مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 1390/9/19 521.12 KB
2 نمونه قرارداد خارجی 1390/9/19 91.96 KB
3 نمونه قرارداد داخلی 1390/9/19 91.98 KB
4 فرم طرح پژوهشی 1390/9/19 229 KB
5 نمونه جلد طرح پژوهشی داخلی 1397/5/1 41.5 KB
6 فرم درخواست پایه اعضای هیات علمی جدید 1401/7/9 89.5 KB
7 فرم ارتقاء پایه اعضای هیات علمی جدید 1402/1/27 425.5 KB
8 فرم درخواست پرداخت هزینه های جاری از اعتبار پژوهشی(گرنت) 1401/6/5 267 KB
9 فرم درخواست پرداخت خرید تجهیزات از اعتبار پژوهشی(گرنت) 1401/6/5 260.96 KB
10 فرم ثبت نام و شرکت در کنفرانس پژوهشي خارجی جهت ارائه مقاله 1397/3/23 45.05 KB
11 فرم ثبت نام و شرکت در همايش/کنفرانس پژوهشي داخلی جهت ارائه مقاله 1397/5/1 45.02 KB
12 فرم ارتقاء مرتبه 1397/9/7 1548 KB
13 فرم الف مأموریت پژوهشی 1401/7/6 221.15 KB
14 فرم ب مأموریت پژوهشی 1401/7/6 205.81 KB
15 فرم درخواست تجهیز/راه اندازی آزمایشگاه/کارگاه 1401/8/10 46.75 KB
16 فرم درخواست پایه تشویقی اعضای هیات علمی (جدید) 1402/5/3 126.53 KB

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology