مدیریت اسناد و فایل‌ها

ستاد شاهد و ایثارگر
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 اساسنامه شاهد ۱۳۹۰/۷/۱۲ 136.16 KB
2 آئین نامه اجرایی و شرح وظائف امور شاهد و ایثارگر ۱۳۹۰/۷/۱۲ 104.81 KB
3 آئین نامه تشکیل کلاس های تقویتی و گروه های درسی ۱۳۹۰/۷/۱۲ 86.58 KB
4 فرم ثبت درخواست مراجعین ۱۳۹۰/۷/۱۲ 90.78 KB
5 فرم عضویت در مجمع ایثار ۱۳۹۰/۷/۱۲ 190.57 KB
6 فرم و آئین نامه طرح استاد مشاور ۱۳۹۰/۷/۱۲ 4375.94 KB