سایر دانشگاه‌های کشور

 | تاریخ ارسال: 1400/9/21 | 

۱

دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبد

http://meybod.ac.ir

۲

دانشگاه اراک

http://www.araku.ac.ir

۳

دانشگاه اردکان

http://www.ardakan.ac.ir

۴

دانشگاه ارومیه

http://www.urmia.ac.ir

۵

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir

۶

دانشگاه الزهرا(س)

http://www.alzahra.ac.ir

۷

دانشگاه ایلام

http://www.ilam.ac.ir

۸

دانشگاه بجنورد

http://www.ub.ac.ir

۹

دانشگاه بزرگمهر قائنات

http://www.buqaen.ac.ir

۱۰

دانشگاه بناب

http://www.ubonab.ac.ir

۱۱

دانشگاه بوعلی سینا

http://www.basu.ac.ir

۱۲

دانشگاه بیرجند

http://www.birjand.ac.ir

۱۳

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

http://www.ikiu.ac.ir

۱۴

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

۱۵

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir

۱۶

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

http://www.kgut.ac.ir

۱۷

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

http://www.iasbs.ac.ir

۱۸

دانشگاه تربت حیدریه

http://www.torbath.ac.ir

۱۹

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

https://www.sru.ac.ir

۲۰

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

۲۱

دانشگاه تفرش

http://www.tafreshu.ac.ir

۲۲

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

۲۳

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

http://www.uast.ac.ir

۲۴

دانشگاه جهرم

http://www.jahromu.ac.ir/

۲۵

دانشگاه جیرفت

http://ujiroft.ac.ir

۲۶

دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

http://www.abru.ac.ir

۲۷

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

http://www.hmu.ac.ir

۲۸

دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران

http://www.narjesrafsanjan.ir

۲۹

دانشگاه حکیم سبزواری

http://www.hsu.ac.ir

۳۰

دانشگاه خلیج فارس

http://www.pgu.ac.ir

۳۱

دانشگاه خوارزمی

http://khu.ac.ir

۳۲

دانشگاه دامغان

http://www.du.ac.ir

۳۳

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

http://www.cmu.ac.ir

۳۴

دانشگاه رازی

http://www.razi.ac.ir

۳۵

دانشگاه زابل

http://www.uoz.ac.ir

۳۶

دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir

۳۷

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

http://www.kazerunsfu.ac.ir

۳۸

دانشگاه سمنان

http://semnan.ac.ir

۳۹

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

http://www.sjau.ac.ir

۴۰

دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://www.usb.ac.ir

۴۱

دانشگاه شهرکرد

http://www.sku.ac.ir

۴۲

دانشگاه شهید باهنرکرمان

http://www.uk.ac.ir

۴۳

دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir

۴۴

دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir

۴۵

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

http://www.azaruniv.ac.ir

۴۶

دانشگاه شیراز

http://www.shirazu.ac.ir

۴۷

دانشگاه صداوسیما

http://iribu.ac.ir

۴۸

دانشگاه صنایع ومعادن ایران

http://www.iuim.ir

۴۹

دانشگاه صنعت نفت

http://www.put.ac.ir

۵۰

دانشگاه صنعتی اراک

http://www.arakut.ac.ir

۵۱

دانشگاه صنعتی ارومیه

http://www.uut.ac.ir

۵۲

دانشگاه صنعتی بیرجند

http://www.birjandut.ac.ir

۵۳

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

http://www.jsu.ac.ir

۵۴

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

http://www.bkatu.ac.ir

۵۵

دانشگاه صنعتی سیرجان

http://www.sirjantech.ac.ir

۵۶

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

http://www.shhut.ac.ir

۵۷

دانشگاه صنعتی قم

http://www.qut.ac.ir

۵۸

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

http://www.kut.ac.ir

۵۹

دانشگاه صنعتی همدان

http://www.hut.ac.ir

۶۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.iut.ac.ir

۶۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

http://www.aut.ac.ir

۶۲

دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir

۶۳

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://www.kntu.ac.ir

۶۴

دانشگاه صنعتی سهند

http://www.sut.ac.ir

۶۵

دانشگاه صنعتی شاهرود

http://www.shahroodut.ac.ir

۶۶

دانشگاه صنعتی شریف

http://www.sharif.ir

۶۷

دانشگاه صنعتی شیراز

http://www.sutech.ac.ir

۶۸

دانشگاه علامه طباطبائی

http://www.atu.ac.ir

۶۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.iust.ac.ir

۷۰

دانشگاه علم وفناوری مازندران

https://www.mazust.ac.ir

۷۱

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

http://www.sanru.ac.ir

۷۲

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

http://www.kmsu.ac.ir

۷۳

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http://www.gau.ac.ir

۷۴

دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir

۷۵

دانشگاه فرزانگان سمنان

http://www.fgusemnan.ac.ir

۷۶

دانشگاه فرهنگیان

http://www.cfu.ac.ir

۷۷

دانشگاه فسا

http://www.fasau.ac.ir

۷۸

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

http://www.sunt.ir

۷۹

دانشگاه فنی وحرفه ای

http://www.tvu.ac.ir

۸۰

دانشگاه قم

http://www.qom.ac.ir

۸۱

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

http://www.ramin.ac.ir

۸۲

دانشگاه گرمسار

http://www.ugsr.ir

۸۳

دانشگاه گلستان

http://www.gu.ac.ir

۸۴

دانشگاه گنبد کاووس

http://www.gonbad.ac.ir

۸۵

دانشگاه گیلان

http://www.guilan.ac.ir

۸۶

دانشگاه گیلان

http://www.guilan.ac.ir

۸۷

دانشگاه لرستان

http://www.lu.ac.ir

۸۸

دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir

۸۹

دانشگاه محقق اردبیلی

http://www.uma.ac.ir

۹۰

دانشگاه مراغه

http://www.maragheh.ac.ir

۹۱

دانشگاه ملایر

http://www.malayeru.ac.ir

۹۲

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

http://www.qiet.ac.ir

۹۳

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

http://www.golbaharusnt.ac.ir

۹۴

دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)

http://www.Nahgu.ac.ir

۹۵

دانشگاه هرمزگان

http://www.hormozgan.ac.ir

۹۶

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

۹۷

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

http://www.tabriziau.ac.ir

۹۸

دانشگاه هنر اصفهان

http://www.aui.ac.ir

۹۹

دانشگاه هنرشیراز

http://www.shirazartu.ac.ir

۱۰۰

دانشگاه ولایت

http://www.velayat.ac.ir

۱۰۱

دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

http://www.vru.ac.ir

۱۰۲

دانشگاه یزد

http://www.yazd.ac.ir

۱۰۳

دانشگاه کاشان

http://www.kashanu.ac.ir

۱۰۴

دانشگاه کردستان

http://www.uok.ac.ir

۱۰۵

دانشگاه یاسوج

http://www.yu.ac.ir

۱۰۶

دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار

http://Khansar-cmc.ac.ir

۱۰۷

دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب

http://shirazu.ac.ir

۱۰۸

دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان

http://www.gut.ac.ir

۱۰۹

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

http://www.istt.ir/

۱۱۰

عقیق

http://aghigh.ac.ir

۱۱۱

مجتمع آموزش عالی اسفراین

http://www.esfarayen.ac.ir

۱۱۲

مجتمع آموزش عالی بم

http://www.bam.ac.ir

۱۱۳

مجتمع آموزش عالی زرند

infozarandhec.ir

۱۱۴

مجتمع آموزش عالی سراوان

http://www.saravan.ac.ir

۱۱۵

مجتمع آموزش عالی گناباد

http://gonabad.ic.ir

۱۱۶

مجتمع آموزش عالی لارستان

http://www.lar.ac.ir

۱۱۷

مرکزآموزش عالی استهبان

http://www.Estahbanihe.ac.ir

۱۱۸

مرکزآموزش عالی اقلید

http://www.Eghlid.ac.ir

۱۱۹

مرکزآموزش عالی شهرضا

http://www.shahreza.ac.ir

۱۲۰

مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

http://www.bzte.ac.ir

۱۲۱

مرکزآموزش عالی لامرد

http://www.lamerdhec.ac.ir

۱۲۲

مرکزآموزش عالی ممسنی

http://www.mamasaniu.ir

۱۲۳

مرکز آموزش عالی محلات

http://www.mahallat.ac.ir

۱۲۴

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http://incubator.gau.ac.ir

۱۲۵

مرکزآموزش عالی فیروزآباد

http://www.fabad-ihe.ac.ir

۱۲۶

مرکزآموزش عالی کاشمر

http://www.ihekashmar.ac.ir

۱۲۷

مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشان

http://www.kashanu.ac.ir

۱۲۸

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

http://www.abadanums.ac.ir

۱۲۹
دانشگاه کوثر بجنورد http://kub.ac.ir

دفعات مشاهده: 3906 بار   |   دفعات چاپ: 200 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست :

ملاقات حضوری :دوشنبه ها 10 الی 12

ایمیل رئیس دانشگاه : po@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology