مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: اخبار:
:: جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد - ۱۳۹۰/۸/۵ -
:: طرحهای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی ارومیه در زمینه انرژیهای نو، به عنوان طرحهای برگزیده جشنواره علم تا عمل - ۱۳۹۰/۸/۵ -
:: پروفایل - ۱۳۹۰/۷/۲۵ -
:: معرفی دانشکده - ۱۳۹۰/۷/۲۵ -
:: چارت سازمانی دانشگاه - ۱۳۹۰/۷/۱۹ -
:: معاون دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۰/۷/۱۷ -
:: دانشکده مهنسی عمران - ۱۳۹۰/۷/۱۷ -
:: مدیر کتابخانه - ۱۳۹۰/۷/۱۶ -
:: سرپرست وب سایت دانشگاه - ۱۳۹۰/۷/۱۵ -
:: معرفی دانشکده - ۱۳۹۰/۷/۱۵ -
:: مدیر امور آموزشی - ۱۳۹۰/۷/۱۵ -
:: مدیر امور پژوهش و فناوری - ۱۳۹۰/۷/۱۵ -
:: معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه - ۱۳۹۰/۷/۱۵ -
:: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه به عضویت هیئت تحریریۀ 2 مجله بین المللی درآمد - ۱۳۹۰/۷/۴ -
صفحه 9 از 9 -    برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9