دانشکده مهندسی شیمی- کنفرانس ها و همایش ها
کنفرانس ها و همایش های مرتبط با مهندسی شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
1- برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو در دانشگاه تربیت مدرس در مورخه 30 مهرماه تا 2 آبان ماه سال 93
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.
                                                                                                      www.nanosociety-ir.com
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=6.249.1279.fa
برگشت به اصل مطلب