دانشکده علوم پایه- هیئت علمی گروه ریاضی
دکتر احمد رضا حقیقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر احمد رضا حقیقی

مرتبه علمی :  دانشیار 

رشته و گرایش :  ریاضی کاربردی

پست الکترونیکی : ah.haghighi@uut.ac.ir

تلفن تماس : 3554180-0441

AWT IMAGE                          

صفحه شخصی               Home Page               

                     رزومه شخصی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم پایه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=5.270.672.fa
برگشت به اصل مطلب