گروه فیزیک- صفحه شخصی سمیرا فتحی زاده
رزومه سمیرا فتحی زاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۹ | 

اطلاعات شخصی:
نام و نام خانوادگی: سمیرا فتحی زاده
مرتبه علمی: استاد یار (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه)
آدرس: ارومیه - کیلومتر دوم جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه- صندوق پستی 419-57155
ایمیل s.fathizadehsci.uut.ac.ir  :
samira.fathiymail.com          
 
فعالیتهای آموزشی :
تدریس دروس کارشناسی
فیزیک پایه 1 و 2- مکانیک کوانتوم
تدریس دروس کارشناسی ارشد
ریاضی- فیزیک 3- فیزیک محا سباتی- مکانیک کلاسیک 


 تدریس دروس دکترای حرفه ای
 روش های ریاضی در فیزیک- نظریه گراف
علاقه‌های پژوهشی:
ـ مطالعه پایداری سیستم های دینامیکی غیر خطی.
- ترابرد الکتریکی و حرارتی
فهرست مقالات بین‌الملی (ISI):
 

 
1-   S. Behnia, F. Nemati, S. Fathizadeh, “Modulation of Spin Transport in DNA Based Nano devices by Temperature Gradient: Aspin Caloritronics Approach”, Chaos, Solitons and fractals 116 (2018) 8-13.
2-   Fathizadeh, S. Behnia, and J. Ziaei, “Engineering DNA Molecule Bridge between Metal Electrodes for High–Performance Molecular Transistor: An Environmental Dependent Approach”, This: J. Phys. Chem. B (2018) 122, 2487−2494.
3-  Sohrab Behnia, Samira Fathizadeh, Javid Ziaei, and Afshin Akhshani, “Dynamics of Charge Transfer in DNA Wires: A Proton–Coupled Approach”, Journal of the Physical Society of Japan 86, 124006 (2017).
4-  S. Behnia, and S. Fathizadeh, “Spintronics in nano scales: An approach from DNA spin polarization”, Scientia Iranica F (2017) 24(6), 3448-3451.
5-  S.Behnia, S.Fathizadeh, J.Ziaei, “Controlling charge current through a DNA based molecular transistor”, Phys. Lett. A 381 36 (2017).
6-  S. Behnia, S. Fathizadeh, A. Akhshani, “Modeling spin selectivity in charge transfer across the DNA/Gold interface”, Chem. Phys. 477, 61 (2016).
7-  S. Behnia, S. Fathizadeh, A. Akhshani, “DNA Spintronics: Charge and Spin Dynamics in DNA Wires”, J. Phys. Chem. C 120, 2973 (2016).
8- S. Behnia, S. Fathizadeh, A. Akhshani, “DNA in a Dissipative Environment: A Charge Transfer Approach”, J. Phys. Soc. Jpn. 84, 084002 (2015).
9-  S. Behnia, S. Fathizadeh, “Modeling the electrical conduction in DNA nanowires: Charge transfer and lattice fluctuation theories”, Phys. Rev. E 91, 022719 (2015).
10-  H. Motavalli, S. Fathezadeh, M. Parhizkar, “An Algebraic Approach to the Kemmer Equation for Dirac Oscillator”, Int. J. Theor. Phys. 50, 3390 (2011).

فهرست مقالات: ISC

 1. ترابرد اسپینی در زنجیره های DNA : رهیافتی به اسپین کالریترونیک با استفاده از لیزر، لیزر در پزشکی؛ 1396 ، دورۀ 14 ، شمارۀ 4، صفحات 12-17.
 
 1. دینامیک حباب و نحوه تشکیل آن در مارپیچ دوگانه DNA، فیزیک کاربردی، 1397.
 
فهرست مقالات علمی- ترویجی:
 1. S. Behnia, S. Fathizadeh, Z. Ziaei, Multifractal Analysis of a DNA Based Molecular Transistor, Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM)3: 319-326, 2018.
 2.   S. Behnia, S. Fathizadeh, “Dynamics of Proton and Electron conductivity in DNA Chains”, Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM) 1 (2017).
 3.   S. Behnia, S. Fathizadeh, “Variation of Resistance of DNA versus the Temperature”, Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM) 1, 73 (2015).
 4.  S. Behnia, S. Fathizadeh, “DNA Nanowires: A Charge Transfer Approach”, International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, 9, 6 (2015).
 
فهرست مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:
 1. S. Behnia, P. Hosseinnezhad, S. Fathizadeh, Environmental Pollution Effect on the Photosynthesis Process: Quantum chaos approach, ICESIT (2018) Babol, Iran.
 2. S. Behnia, P. Hosseinnezhad, S. Fathizadeh, Engineering the exciton transfer paths in light harvesting system, International conference of Nanostructures (ICNS7) 2018, Tehran-Iran.
 3.  S. Behnia, F. Nemati, S. Fathizadeh, “Spin Currents in DNA Chains: A Spin Caloritronics Approach”, 7th International Conference on Nanostructures (ICNS7) (2018) Tehran, Iran.
 4.   S. Behnia, S. Fathizadeh, Z. Ziaei, “Thermal Bath Dependent Approach for Designing a DNA Transistor”, 7th International Conference on Nanostructures (ICNS7) (2018) Tehran, Iran.
 5.   S. Fathizadeh, S. Behnia, “Spintronics in nano scales: An approach from DNA spin polarization”, 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6) 2016, Kish Island, Iran.
 6.   Sohrab Behnia, Samira Fathizadeh, “Modeling the proton-coupled electron transfer in DNA”, 2nd International congress of physics (2016).
 7.   S. Behnia, S. Fathizadeh, “Molecular Spintronics: Spin Filtering in DNA Molecules”, 5rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, Tehran, Iran. 2015
 8.   S. Bhnia, S. Fathizadeh, “Spin Dynamics in DNA: A Molecular Spintronics Approach”, 12th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, Tabriz, 2015.
 9.   S. Behnia, S. Fathizadeh, Negative Resistance in DNA Nanowires, Global biotechnology Congress (2014).
 10. خواص انتقال بار الکتریکی در نانووایر های DNA، هفتمین کنفرانس فیزیک آماری، زنجان،  ایران، زنجان، انجمن فیزیک ایران
 11. انتگرال پذیری در دستگاه کوانتومی بستگی قوی (Tight-Binding)، دوازدهمین کنفرانس فیزیک ماده چکال ایران، ایران، اصفهان، انجمن فیزیک ایران،
 12. رسانایی الکتریکی وابسته به اسپین در DNA، دوازدهمین کنفرانس فیزیک ماده چکال ایران، ایران، اصفهان، انجمن فیزیک ایران
 13. , Spin dynamics in DNA: A molecular spintronics approach دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، ایران، تبریز، انجمن ریاضی ایران.
 14. ,Spin filtering phenomenon in DNA molecules بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک، مرکز تحقیقات دانشهای بنیادی، ایران، تهران، انجمن فیزیک ایران،
 15. انتقال اطلاعات در نانووایرهای DNA: رهیافت اسپین ترونیک، کنفرانس فیزیک ایران، ایران، مشهد، انجمن فیزیک ایران.
 16. دینامیک حباب و شرایط خلق ان در رشته دوگانه DNA، کنفرانس فیزیک ایران، ایران، شیراز، انجمن فیزیک ایران.
 17. اثر اسپینی هال در نانووایر های DNA، بیست وسومین کنفرانس بهاره فیزیک، مرکز تحقیقات دانشهای بنیادی، ایران، تهران، انجمن فیزیک ایران.
 18. Modelling the proton coupled electron transfer in DNA 2nd international congress of physics,، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران، تهران.
 19. رسانایی و انتقال پروتون در زنجیرهDNA، هشتمین کنفرانس فیزیک آماری و سیستم های پیچیده، ایران ، اصفهان، انچمن فیزیک ایران.
 20. زنجیره DNA بعنوان یک  ترا نزیستور مولکولی، نهمین کنفرانس فیزیک آماری ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده، ایران، شیراز، انجمن فیزیک ایران.
 21. Control of a molecular transistor via the DNA channel، بیست و چهارمین کنفرانس بهاره فیزیک ایران، ایران ، تهران، انجمن فیزیک ایران
 1. طراحی ترانزیستور حرارتی مبتنی بر ملکول DNA، نهمین کنفرانس فیزیک آماری ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده، ایران، شیراز، انجمن فیزیک ایران.
 2. DNA spintronics: Charge and spin dynamics in DNA wires، دومین گرد همایی پاییزه انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران، انجمن فیزیک ایران.

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه فیزیک:
http://uut.ac.ir/find.php?item=45.1566.3775.fa
برگشت به اصل مطلب