مهندسی مواد- هیات علمی
مهدی بهمنی اسکویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۹ | 
مهدی بهمنی اسکویی

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
رشته و گرایش : مهندسی مواد - بایومتریال
تخصص: متالورژی فیزیکی، بیومواد، عملیات حرارتی
: رشته و تخصص
m.bahmanimee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی
31980316 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه مهندسی مواد:
http://uut.ac.ir/find.php?item=44.1596.3853.fa
برگشت به اصل مطلب