مهندسی مواد- هیات علمی
کاوه حاجی زاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۳۰ | 
کاوه حاجی زاده-مدیر گروه

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
رشته و گرایش : مهندسی مواد - نانو مواد
تخصص: شکل دهی فلزات، مواد نانو ساختار، خواص مکانیکی مواد
 : رشته و تخصص
kaveh.hajizadehuut.ac.ir : پست الکترونیکی
+98-44-31980312
: شماره تماس

نشانی مطلب در وبگاه مهندسی مواد:
http://uut.ac.ir/find.php?item=44.1596.3804.fa
برگشت به اصل مطلب