مهندسی ساخت و تولید- کارگاه جوشکاری
کارگاه جوشکاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۵ | 

با توجه به تجهیزات موجود، امکان آموزش روشهای جوشکاری بر روی فلزات مختلف، برای دانشجویان در این کارگاه فراهم گردیده است.

تجهیزات موجود در کارگاه:

  • جوشکاری قوس الکتریکی (GMAW)
  • جوشکاری آرگون (TIG)
  • اکسی استیلن (Oxyacetylene Welding)
  • ​جوشکاری مقاومتی (RSP)
  • ​اتاقک های جوشکاری
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مهندسی ساخت و تولید:
http://uut.ac.ir/find.php?item=42.1646.3891.fa
برگشت به اصل مطلب