مهندسی صنایع- هیئت علمی
سهراب عبداله زاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سهراب عبداله زاده

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

دانلود نسخه PDF

استادیار :مرتبه علمی
 مهندسی صنایع : رشته و گرایش
inassa@uut.ac.ir : پست الکترونیکی
044-3554180 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه مهندسی صنایع:
http://uut.ac.ir/find.php?item=4.296.215.fa
برگشت به اصل مطلب