گروه معارف- اخبار
جلسه مشترک روسای محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/18 | 
جلسه مشترک روسای محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای ارومیه با مدیران گروه معارف اسلامی استان آذربایجانغربی با طرح راهکارهها و دیدگاه های شرکت کنندگان در جلسه برگزار گردید و در این جلسه مدیران گروه ضمن استماع راهبردهای نهاد مرکز پیشنهادات و انتقادات خودشان را مطرح نمودند .

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://uut.ac.ir/find.php?item=34.1416.3489.fa
برگشت به اصل مطلب