گروه معارف- اخبار
جلسه اساتید ممتحن گرایش پنج گانه دروس معارف اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | 
جلسه اساتید ممتحن گرایش پنج گانه دروس معارف اسلامی با حضور ریاست محترم نهاد استان روز چهارشنبه جهت تشریح آیین نامه جدید سال ۹۸ مصاحبه ها برگزار گردید و در این جلسه از اساتید مصاحبه گر  در محل نهاد علوم پزشکی ارومیه تقدیر شد.

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://uut.ac.ir/find.php?item=34.1416.3488.fa
برگشت به اصل مطلب