تربیت بدنی دانشگاه- اخبار ورزش همگانی
برگزاری مسابقه کارتینگ در بخش دانشجویان پسر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | 
عنوان برنامه  : مسابقات گل کوچیک پسران
زمان برگزاری : 4 الی 06/02/97
مکان برگزاری : محوطه دانشگاه
تعداد شرکت کننده : 16 تیم 5 نفره جمعا 80 نفر
نفرات برتر : تیم ارشد مقام اول ( امین زینالی – هوشنگ رستم نژاد – آیدین کریمیان – میثم قاسمی – محمد مهدی شاپور )
نشانی مطلب در وبگاه تربیت بدنی دانشگاه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=33.1390.3185.fa
برگشت به اصل مطلب