تربیت بدنی دانشگاه- اخبار ورزش همگانی
کسب مقام اول المپیاد همگانی در رشته طناب زنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۹ | 
در طی برگزاری مسابقات المپیاد همگانی جناب آقای توفیق داوری موفق به کسب مقام اول در 
رشته طناب زنی شدند .
نشانی مطلب در وبگاه تربیت بدنی دانشگاه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=33.1390.3068.fa
برگشت به اصل مطلب