اداره آموزش های آزاد و مجازی- سازمان نظام مهندسی ساختمان
شروع ثبت نام کلیه دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
به اطلاع کلیه متقاضیان دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی عمران (محاسبات 2 به1) ، برق ( 2به1) ، مکانیک ( 2به1) می رساند، جهت تکمیل ظرفیت در دوره های مذکور از روز شنبه مورخ 96/06/11 لغایت روز چهارشنبه مورخ 96/06/22 مدارک مورد نیاز را تحویل اداره آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه نمایند.
شماره تماس: 31980234-044

لطفا جهت دریافت فرم ثبت نام و مدارک مورد نیاز اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه اداره آموزش های آزاد و مجازی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=30.1255.2831.fa
برگشت به اصل مطلب