دانشکده مهندسی مکانیک - معرفی گروه
گرایش های مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رشته

گرایش

مقطع

مهندسی مکانیک

جامدات

کارشناسی

مهندسی مکانیک

سیالات

کارشناسی

مهندسی مکانیک

بدون گرایش

کارشناسی

مهندسی هوافضا

بدون گرایش

کارشناسی

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید(ماشین ابزار)

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

دکتری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.141.368.fa
برگشت به اصل مطلب