سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه- امور کلاسها
عدم تشکیل کلاس...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/19 | 
به اطلاع مرساند کلیه کلاسهای آقای دکتر نجفی امروز مورخ 1396/07/19 برگزار نخواهد شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=29.1236.2919.fa
برگشت به اصل مطلب