سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه- امور کلاسها
عدم تشکیل کلاس...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/16 | 
به اطلاع میرساند کلاس ساعت  11:45 آقای نصیری نژاد در مورخ 1396/07/16 تشکیل نخواهدشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=29.1236.2914.fa
برگشت به اصل مطلب