سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه- امور آموزش
قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه عملیات واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲ | 

 دانشجویانی که  درس آزمایشگاه عملیات واحد را در نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 ثبت نام نموده اند ، روز شنبه مورخ 7/12/95 ساعت 11 به دفتر آقای دکتر رفیعی جهت گروه بندی مراجعه نمایند .

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=29.1235.2632.fa
برگشت به اصل مطلب