سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه- امور آموزش
دانشجویان شرکت کننده در مسابقات المپیاد علمی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۱۸ | 

به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در مسابقات المپیاد علمی دانشجویی می رساند جهت انجام هماهنگی های لازم روز یکشنبه ساعت 13:45 در محل اداره آموزش دانشگاه حضور به هم رسانند. باتشکر مدیریت - امور آموزشی

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=29.1235.2168.fa
برگشت به اصل مطلب