سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه- اطلاعیه
روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۵ | 

 روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاع رسانی آموزش دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=29.1234.1999.fa
برگشت به اصل مطلب