روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
جایگاه اول دانشگاه صنعتی ارومیه در بین دانشگاههای منطقه سه کشور از لحاظ رشد اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/25 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از دکتر رحیم تقی زاده، مدیر طرح و برنامه دانشگاه، دانشگاه صنعتی ارومیه در بین دانشگاه های صنعتی و دانشگاههای منطقه ۳، رتبه اول رشد اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را از آن خود کرد. 
دکتر تقی زاده در این خصوص عنوان کرد: مقایسه درصد رشد اعتبارات هزینه ای دانشگاههای منطقه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، دانشگاه صنعتی ارومیه توانسته است با رشد ۵۶ درصدی بیشترین افزایش اعتبارات هزینه ای لایحه ۱۴۰۰ را به خود اختصاص دهد. در این رتبه بندی، پس از دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رتبه دوم قرار دارد.
وی افزود: مقایسه رشد اعتبارات هزینه ای دانشگاههای صنعتی کشور حاکی از آن است که بیشترین درصد افزایش اعتبارات هزینه ای متعلق به دانشگاه صنعتی ارومیه با ۵۶ درصد می باشد. همچنین، بر اساس اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی ارومیه هم در بین دانشگاههای مادر و منطقه و هم در بین دانشگاههای صنعتی کل کشور، رتبه اول رشد اعتبارات هزینه ای را به خود اختصاص داده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4375.fa
برگشت به اصل مطلب