روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دکتر سارنگ کاظمی نیا به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
دکتر سارنگ کاظمی نیا، عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق، دانشکده فناوریهای صنعتی به مرتبه ی دانشیاری ارتقا یافت.
روابط عمومی دانشگاه، ضمن تبریک صمیمانه این ارتقای علمی به اعضای محترم گروه مهندسی برق، توفیقات روز افزون را برای کلیه اساتید محترم این گروه، از خداوند متعال مسئلت می نماید.
 
روابط عمومی دانشگاه 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4333.fa
برگشت به اصل مطلب