روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
دکتر رحیم تقی زاده به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
دکتر رحیم تقی زاده عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فناوریهای صنعتی به مرتبه ی دانشیاری ارتقا یافت.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی ارومیه ضمن تبریک صمیمانه این ارتقای علمی به همکار پرتلاش جناب آقای دکتر رحیم تقی زاده، توفیقات روز افزون را برای ایشان و سایر اساتید محترم گروه مهندسی صنایع از خداوند متعال خواستار است.
 
روابط عمومی دانشگاه 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4332.fa
برگشت به اصل مطلب