روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
درخشش نام دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در فهرست برترینهای همکاری جامعه و صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نام دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در فهرست اعضای هیئت علمی برتر همکاری با جامعه و صنعت، منتشره از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است. 
در این فهرست، دکتر فرید احمدی، دانشیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، و دکتر سهراب عبدالله زاده، استادیار گروه مهندسی صنایع، هر دو از دانشکده فناوریهای صنعتی به عنوان برترینهای ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاههای کشور معرفی شدند.
توسعه زیست بوم حوزه بانکداری و تدوین سند و اجرای نظام حکمرانی کارآفرینی نسل ۴ از جمله مهمترین دستاوردهای دکتر احمدی در حوزه فعالیتهای ارتباط با جامعه و صنعت بوده است.
همچنین، توسعه خوشه کسب و کار بسته بندی صنعتی عسل، به همراه تشکیل و فعال سازی کنسرسیوم صادراتی عسل استان آذربایجان غربی، از مهمترین دستاوردهای دکتر عبدالله زاده در حوزه ارتباط با صنعت عنوان شده است.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4298.fa
برگشت به اصل مطلب