روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
انتصاب سرپرستان سه دانشکده از سوی ریاست دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر وحید نصراللهی، دکتر مجتبی مختاریان و دکتر افغان به عنوان سرپرست دانشکده های فناوری های صنعتی، محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر منصوب شدند. 

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک، برای ایشان در مسؤولیت محوله آرزوی توفیق و سربلندی دارد.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3942.fa
برگشت به اصل مطلب