روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
بازدید سرزده رئیس دانشگاه از روند برگزاری امتحانات پایان ترم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 
به گزارش روابط عمومی، ریاست دانشگاه، دکتر محمدرضا شیدایی، به همراه معاونت آموزشی و پژوهشی، دکتر وحید سلوک، و مدیر آموزش، دکتر رحیم تقی زاده در اولین روز برگزاری امتحانات پایان ترم از نزدیک از روند برگزاری امتحانات به صورت سرزده بازدید کردند. در این بازدید، کیفیت برگزاری امتحانات، تجهیزات و امکانات و همچنین مشارکت مراقبین امتحانی در سالن چندمنظوره و کلاسهای ساختمان A و B مورد ارزیابی قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3924.fa
برگشت به اصل مطلب